Kundinformation

Kundinformation om slutande av distansförsäljningsavtal och ytterligare information om elektroniskt avtalsslutande

A. Kundinformation om slutande av distansförsäljningsavtal

Följande information avser uppfyllelse av våra lagstadgade förpliktelser gällande information vid slutande av distansförsäljningsavtal och vid elektroniska affärsförbindelser.

Våra Allmänna affärsvillkor hittar du under följande länk:

www.bergfreunde.se/allmännaaffärsvillkor/

Du erhåller all information i skriftlig form senast i samband med varuleveransen. Det går även att skriva ut informationen eller spara den på din hårddisk.

1. Leverantörens identitet

Du sluter distansförsäljningsavtal med

Bergfreunde GmbH
Företrädd av de ansvariga cheferna Ronny Höhn, Matthias Gebhard
Bahnhofstr. 26
72138 Kirchentellinsfurt
Mejl: service@bergfreunde.se,
Telefon: +49 7121-70 12 0

HR-tingsrätt Stuttgart
Registreringsnummer: HRB 382746
Huvudkontor: Kirchentellinsfurt

Momsregistreringsnummer: DE814634846

2. Ingående av avtal

(1) Kunden kan välja ut produkter ur sortimentet och använda knappen ”Köp nu” för att lägga produkterna i den s.k. varukorgen. Genom att trycka på knappen ”Betalningspliktig beställning” ger du oss ett bindande löfte om att köpa de varor som ligger i varukorgen. Innan beställningen skickas iväg kan kunden närsomhelst ändra och se angivna uppgifter. Försäljaren skickar genast en beställningsbekräftelse per mejl i vilken beställningen finns specificerad och där det med funktionen ”Skriv ut” går att skriva ut beställningsbekräftelsen. Beställningsbekräftelsen utgör ännu inget bindande godkännande av beställningen. Köpavtalet uppkommer vid betalning via förskottsbetalning/banköverföring, faktura eller postförskott först när ett separat mejl skickas innehållande en orderbekräftelse eller vid leverans av varan. Vid betalning med kreditkort, bankkort, iDEAL, direktdebitering eller PayPal uppkommer avtalet redan i samband med kundens betalningsanvisning.

(2) Säljaren sparar avtalstexten och skickar den, tillsammans med den rättsverksamt inkluderade texten Allmänna affärsvillkor, till kunden per mejl efter att avtal har ingåtts.

Ytterligare information finns under Allmänna affärsvillkor.

3. Leverans och leveransförbehåll

(1) Leveranstiden för leveranser anges på respektive produktsida. Leveranstidens start avgörs (beroende på valt betalningssätt) enligt styckena 2 till 3.

(2) Vid betalning i förskott/via banköverföring, med kreditkort, bankkort, iDEAL, direktdebitering eller PayPal startar leveranstiden en dag efter betalningsanvisningen. Vid alla övriga betalningssätt startar leveranstiden en dag efter beställningen.

(3) Om leveranstidens start eller slut infaller på en lördag, söndag eller officiell helgdag, förskjuts leveranstidens start eller slut till påföljande vardag.

(4) För leveranser utanför Tyskland gäller en leveranstid på 2 - 4 arbetsdagar. Starten på leveranstiden rättar sig efter lydelsen i styckena 2 och 3.

(5) Leverans sker uteslutande till de under Fraktkostnadsöversikt/leveransbegränsningar angivna länderna samt enligt de under Fraktkostnadsöversikt/leveransbegränsningar angivna begränsningarna resp. angivna leveranssätten. Denna information finns dessutom i den ”virtuella varukorgen”.

(6) Leverans sker dessutom med förbehåll för regelrätt leverans från underleverantör.

Ytterligare information finns under Allmänna affärsvillkor.

4. Köpbelopp och fraktkostnader

(1) Angivna priser är totalpriser i EUR och inbegriper lagstadgad moms. Tidsbegränsade specialerbjudanden eller rabatter behandlas som sådana i enlighet med presentationen av respektive vara på vår webbplats.

(2) Våra leverans- och fraktkostnader lägger vi ovanpå det angivna totalbeloppet för varorna enligt fakturan. De olika fraktkostnaderna finns angivna under rubriken Fraktkostnadsöversikt/leveransbegränsningar.

(3) I övrigt påförs kunden inga andra kostnader i samband med beställning tack vare att distanskommunikationsmedel används.

Ytterligare information om priser och frakt finns under Allmänna affärsvillkor.

5. Betalningsalternativ och kostnader för betalningsmedlen

(1) Kunden kan betala med kreditkort, betalkort eller PayPal. Eventuellt erbjuds ytterligare betalningssätt på webbplatsen. De konkreta valmöjligheterna visas på den aktuella webbplatsen och generellt under beställningsprocessen.

(2) Vid betalning via postförskott betalar kunden direkt till transportföretaget. I det fallet utgår en postförskottsavgift på ca 6,60 EUR. Vid andra betalningssätt tillkommer inga andra kostnader för kunden.

(3) Eventuella tillkommande kostnader för valt betalningsmedel visas i den virtuella varukorgen och i översikten Betalningsmedel.

Ytterligare information om betalningsalternativ finns under Allmänna affärsvillkor samt under Betalningssätt.

6. Ångerrätt för konsumenter och ångerblankettsförlaga

A) Ångerrätt för konsument för köpekontrakt/avtal som ingås på distans
B) Ångerblankettsförlaga

A) Ångerrätt för konsument för köpekontrakt/avtal som ingås på distans

En konsument - d.v.s. varje fysisk person som sluter ett rättsavtal för ändamål som till övervägande del vare sig kan tillgodoräknas personen kommersiellt eller dennes självständiga yrkesverksamhet - kan ångra sitt kontraktingående av avtal med ekonomiska villkor under följande förutsättningar:

Ångermeddelande

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångertiden är fjorton dagar från och med den dag då du, eller en tredje part, annan än transportören, som namnges av dig, har tagit den sista varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.se, telefon: +49 7121-70 12 0) med en tydlig förklaring (t. ex. insänd per post eller e-post) om ditt beslut att ångra detta avtal. För detta kan du, men behöver inte tvunget, använda bifogad ångerblankettsförlaga.

För att beakta ångertiden räcker det att du skickar meddelandet om utövad ångerrätt före ångertidens utgång.

Följder av ett upphävande
Om du upphäver detta avtal måste vi återbetala samtliga betalningar som du har inbetalat till oss, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag vi fick meddelandet om ditt upphävande av detta avtal. För sådana återbetalningar kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens med dig om något annat. Du kommer inte att på något sätt debiteras för återbetalningen.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har återfått varorna eller tills du har kunnat visa att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker först.

Du ska returnera eller inlämna varorna till oss omgående, och under alla omständigheter senast fjorton dagar, från den dag då du underrättar oss om upphävandet av detta avtal. Ångertiden har beaktats om du skickar varorna inom ångertidens två veckor. Du bär den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varor.

Du behöver bara betala för varornas eventuella minskade värde om denna värdeminskning beror på din icke-nödvändiga hantering av varorna, vilket fastställs vid vår kontroll av deras beskaffenhet, egenskaper och funktion.


Ångerrätten gäller inte för avtal

  • om leverans av varor som inte är förtillverkade, och för vars produktion det krävs ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt anpassats till konsumentens personliga behov,
  • om leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt passerades,
  • om leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal,

Ångerrätten upphör i förtid för avtal:

  • om leverans av förseglade varor som på grund av hälsoskydd eller hygien inte är lämpliga för returnering, om deras försegling avlägsnats efter leveransen,
  • om leverans av varor som på grund av sin beskaffenhet har blandats med andra varor så att de inte går att skiljas åt efter leveransen,
  • om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i förseglad förpackning, om förseglingen avlägsnats efter leveransen,

B) Ångerblankettsförlaga

Ångerblankettsförlaga

(Om du vill ångra avtalet ska du fylla i och skicka in denna blankett)

Till Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.se

Härmed upphäver jag/vi (*) det av mig/oss (*) ingångna avtalet om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänster (*)

Beställda den (*)/mottagna den (*)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid skriftligt meddelande)

Datum

_______________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

7. Villkor för garantiåtaganden

Kunden har en lagstadgad garantirätt som modifieras enligt §§ 10, 11 i Allmänna affärsvillkor.

Ytterligare detaljer om garantiåtaganden finns i våra Allmänna affärsvillkor.

B. Ytterligare kundinformation om elektroniskt avtalsslutande

Följande information utgör inte några avtalsvillkor. Våra Allmänna affärsvillkor finns under följande länk: ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

1. Hur går det till att sluta avtal online hos oss?

När du har hittat en produkt i vår webbutik som du vill ha, klicka på knappen ”Lägg i varukorgen”. Produkten läggs då i varukorgen och innehållet i varukorgen visas i en översikt. I denna varukorgsöversikt kan du ange önskat antal av respektive produkt i rutan ”Antal”.

Om du befinner dig på sidan med detaljbeskrivningen av en produkt, kan du redan här ange önskat antal av den produkt du vill köpa. Detta anger du i så fall i rutan till vänster om knappen ”Lägg i varukorgen”.

Så snart som du har lagt produkter i varukorgen, visas de i varukorgen befintliga produkterna på den övre, högra sidokanten. Genom att klicka på en där visad produkt, kommer du till ovannämnda varukorgsöversikt. Där kan du ta bort varor ur varukorgen eller ändra antalet.

När du vill ta bort en vara ur varukorgen, klicka i varukorgsöversikten på rutan med soptunnesymbolen eller ange siffran ”0” i aktuell ruta.

Genom att klicka på knappen ”Till kassan” kan du omedelbart inleda köpet av de varor som ligger i varukorgen.

Genom att klicka på knappen ”Till kassan” öppnas en sida till vilken hos oss redan inlagda uppgifter kan hämtas eller så du kan du registrera dig som nykund här. Du kan dock beställa även som gäst utan att lägga upp ett konto.

Som nykund klickar du på knappen ”Fortsätt” för att ange dina adressuppgifter, kommunikationsuppgifter samt en mejladress och så ska du välja ett för dig lämpligt lösenord. Med hjälp av den under registreringen angivna mejladressen och det valda lösenordet, kan du fortsättningsvis beställa utan att på nytt ange dina adressuppgifter. För att fortsätta med beställningen, bekräfta genom att klicka på knappen ”Forsätt till betalningssätt”.

Om du redan är en registrerad kund, ange då din mejladress och ditt lösenord i respektive ruta och bekräfta genom att klicka på knappen ”Logga in”.

Därefter kommer du till en sida där du kan bestämma vilket betalningsmedel du önskar använda. Välj nu önskat betalningsmedel och klicka på knappen ”Kontrollera beställningen”.

Du kommer nu till en ny sida. Där kan du först titta på vår utförliga information om ångerrätten (med tillhörande ångerblankett) respektive våra Allmänna affärsvillkor.

Läs noggrant igenom informationen om ångerrätten och texten Allmänna affärsvillkor och bekräfta därefter genom att göra en bockmarkering i respektive inmatningsfält vid ”Jag har tagit del av ångerrätten och ångerblanketten” och ”Jag godkänner texten Allmänna affärsvillkor”. Först efter att du har tagit del av ångerrätten och godkänt giltigheten hos texten ”Allmänna affärsvillkor” kan du fortsätta med beställningen.

Därefter visas på nytt en översikt över den lagda beställningen.

Vänligen kontrollera alla uppgifter noggrant. Det går att ändra resp. korrigera leveransadress, fakturaadress samt betalningssätt respektive de i varukorgen befintliga produkterna genom att klicka på textlänken ”ändra”. Vidare kan du under beställningsprocessen ändra/korrigera de inmatade uppgifterna genom att använda ”Tillbaka”-funktionen i din webbläsare.

Om alla uppgifter stämmer, klicka på ”Köp nu” för att avsluta hela beställningsprocessen.

Vi bekräftar omgående per mejl att vi har tagit emot din beställning hos oss.

Ytterligare information finns även under Allmänna affärsvillkor.

2. Sparande av avtalstext och åtkomst för kunden

Vi sparar dina beställningsuppgifter och skickar dem via mejl till dig i en åtkomstbekräftelse. Våra Allmänna affärsvillkor erhåller du via mejl senast efter att avtal har ingåtts.

3. Inmatningsfel

Du kan närsomhelst under beställningsprocessen korrigera de imatade uppgifterna genom att använda knappen i webbläsaren med en grön pil som pekar åt vänster, ”Tillbaka”, och sedan göra önskad ändring. Önskat antal av en viss produkt kan anges genom att ändra siffran i rutan ”Antal” i varukorgen. Ändringen övertas genom att klicka på knappen ”Uppdatera”. Det går att i förekommande fall ändra resp. korrigera leveransadress, fakturaadress och de i varukorgen befintliga produkterna genom att i beställningsöversikten klicka på knappen ”bearbeta” vid aktuell produkt. Vidare kan du under beställningsprocessen ändra/korrigera de inmatade uppgifterna genom att använda ”Tillbaka”-funktionen i din webbläsare.

Genom att stänga webbläsaren avbryts hela beställningsprocessen.

4. Avtalsspråk

Du kan sluta avtal med oss på tyska.

C. Information om Batterilagstiftningen

Enligt Batterilagstiftningen är vi, i samband med försäljning av batterier och ackumulatorer resp. i samband med leverans av enheter som innehåller batterier eller ackumulatorer, skyldiga att informera om följande:

Ackumulatorer och batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. Att slänga sådant material i hushållsavfallet är enligt Batterilagstiftningen uttryckligen förbjudet. Som slutförbrukare är man enligt lag skyldig att lämna urladdade batterier för återvinning. Vänligen släng gamla batterier hos en kommunal återvinningsstation eller lämna in dem kostnadsfritt på respektive försäljningsställe. Nya batterier som ingår i vårt sortiment, eller har ingått i sortimentet, eller batterier i produkter som ingår eller har ingått i vårt sortiment, kan du efter användning, om det rör sig om normala hushållsmängder, lämna in kostnadsfritt på följande adress eller skicka dem till oss med post. Återlämnandet måste vara kostnadsfritt för oss.

Bergfreunde GmbH, Peter-Schaufler-Straße 18, 72108 Rottenburg

Batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med en symbol i form av en överkryssad soptunna, ungefär som den här bredvid avbildade symbolen. Under soptunnesymbolen står den kemiska beteckningen på det skadliga ämnet – ”Cd” för kadmium. ”Pb” står för bly, ”Hg” för kvicksilver. Du hittar dessa anvisningar även i de medföljande handlingarna i varusändningen eller bruksanvisningen från tillverkaren.

€ 5 direkt
Till din nästa order
Nej, tack.