Integritetspolicy hos Bergfreunde GmbH

I denna integritetspolicy vill Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefon: +49 7121-70 12 0, e-post: service@bergfreunde.se (härefter "vi", "oss") informera dig om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats och använder vår webbutik.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter är alla uppgifter om en viss person eller om en identifierbar fysisk person som du delger oss eller som skapas resp. samlas in av oss. De består bl.a. av:

Registreringsuppgifter: När du beställer varor i vår webbutik kan du registrera dig och skapa ett kundkonto. Inom ramen för din registrering måste du ange namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress) och välja ett personligt lösenord.

Beställningsuppgifter i webbutiken: När du beställer varor i vår webbutik (via ditt kundkonto eller som gäst) bearbetas de uppgifter som du har angett och nödvändiga innehållsuppgifter om dig (i synnerhet leveransadress och betalningsuppgifter) samt de uppgifter som vi ställt till ditt förfogande. Dessutom samlar vi in uppgifter om tiden, omfattningen samt eventuellt platsen för din beställning.

Andra innehållsuppgifter: När du använder andra tjänster på vår webbplats, t.ex. använder formulär, nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller lägger upp en bloggpost, används de uppgifter som du har angett och nödvändiga innehållsuppgifter om dig samt de uppgifter som vi ställt till ditt förfogande.

Användaruppgifter: Vi skapar användarprofiler med en pseudonym som rör din användning av vår webbplats. Med hjälp av dessa kan vi se hur vår webbplats används.

Serverloggdata: När du använder våra webbplatser sparas data om detta (t.ex. datum och klockslag för ditt besök, öppnade sidor och hämtade filer, typ och version av webbläsare som du använder, typ och operativsystem för den slutenhet som du använder samt din IP-adress) temporärt i en protokollfil på våra servrar.

2. Vartill, på vilken rättsligt grund och hur länge hanterar vi dina personuppgifter?

2.1 Ditt kundkonto

När du registrerar dig för ett personligt kundkonto använder vi registreringsuppgifterna för att skapa och hantera ditt kundkonto samt för att genomföra framtida beställningar. Som registrerad kund har du (med hjälp av din e-postadress och det lösenord du valt) tillgång till ditt personliga kundkonto, där du bl.a. kan se din orderhistorik och spara och ändra dina personliga inställningar (t.ex. inställningar för lösenord, nyhetsbrev, fakturor och leverans).

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), att tillhandahålla den ovan beskrivna tjänsten ”Kundkonto” resp. slutföra ett användningsavtal med dig (artikel 6 (1) b GDPR).

Dessa uppgifter raderas när registreringen på vår webbplats resp. när kundkontot sägs upp eller ändras.

Du kan bestrida en behandling av dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR. Principiellt kan vi i så fall bevisa att det finns tvingande skäl för bearbetningen, så att denna kan fortsättas. För användningen av ett kundkonto kommer vi dock inte att göra detta och följande gäller då: Kundkontot måste då raderas och du har inte längre tillgång till det. Observera att vi eventuellt sparar uppgifter om beställningar som visas på ditt kundkonto längre (se 2.2rörande detta).

2.2 Dina beställningar

Vi behandlar dina beställningsuppgifter (t.ex. namn, postadress, e-postadress, leveranssätt och andra beställningsuppgifter) för att genomföra beställningen och för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilket betalsätt du har valt bearbetar dessutom antingen vi själva eller betalleverantörer som verkar i vårt uppdrag (se siffran 3.2.1) de betalningsuppgifter som krävs i förhållande till betalsättet. Vi sparar t.ex. själva IBAN och BIC, betalleverantörer sparar ditt kreditkortsnummer, Paypal-kontouppgifter etc.

Rättslig grund för bearbetningen är ingånget köpavtal och uppfyllelsen av detta gällande den beställda varan, artikel 6 (1) b i GDPR.

Dessa uppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet (inklusive kundtjänst och garanti), såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag, t.ex. av handels- eller skatterättsliga lagringsskäl.

2.3 Blogg med kommentarfunktion

Om du lägger upp kommentarer på vår blogg ”Baslägret”, där vi publicerar olika bidrag om ämnen som resor, utomhusaktiviteter och utrustning, bearbetar vi ditt namn och din e-postadress, som du måste ange för att kunna använda kommentarfunktionen, själva kommentaren, eventuella angivna webbadresser (t.ex. till en egen blogg), kommentarens datum och klockslag, uppgifter om den slutenhet som du använder samt din IP-adress för att kunna skydda oss mot skadeståndskrav om olagligt innehåll publiceras samt ta kontakt med dig om en tredje part anmärker på din kommentar.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt ovan (artikel 6 (1) f i GDPR).

Du kan bestrida en bearbetning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) f i GDPR. Om vi då kan visa att det finns tvingande skäl att fortsätta bearbetningen kan vi som regel göra det, men för dina kommentarer inom ramen för vår blogg gäller dock: Din kommentar raderas.

Dessutom raderas dessa uppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ovan nämnda syftet.

2.4 Dina förfrågningar

Om du gör en förfrågan till oss via ett kontaktformulär, per e-post eller via en servicetelefon behandlar vi de uppgifter som du då har angett för att kunna svara på din förfrågan samt IP-adress och datum/klockslag för förfrågan för att undvika att kontaktformuläret missbrukas.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) f i GDPR att tillhandahålla den ovan beskrivna tjänsten ”Förfrågningar” åt dig. Om din förfrågan syftar till att påbörja eller slutföra (inklusive kundtjänst eller garanti) ett avtal är även detta rättslig grund för bearbetningen enligt artikel 6 (1) b i GDPR.

Du kan bestrida en bearbetning av dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR. Om vi kan visa på tvingande skäl för bearbetningen kan vi fortsätta bearbetningen. En fortsatt hantering kan i synnerhet behövas för att kunna bevisa tidigare kommunikation med dig och förfrågningar som vi fått från dig. Om det inte finns några sådana tvingande skäl kommer vi att avsluta kommunikationen med dig och radera uppgifter som redan samlats in.

Dessa uppgifter raderas när vår kommunikation med dig har avslutats, dvs. när det aktuella sakförhållandet slutgiltigt har utretts och det inte finns några andra berättigade intressen för lagringen resp. inga fler lagstadgade skyldigheter för lagringen.

2.5 Tävlingar

Om du deltar i en av våra tävlingar använder vi dina uppgifter (t.ex. namn, e-postadress) för att genomföra tävlingen, i synnerhet även för att kunna informera om du har vunnit och skicka dig en eventuell vinst.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt beviljade samtycke när du deltog i tävlingen (artikel 6 (1) a i GDPR). Dina uppgifter raderas när respektive tävling har avslutats och vinsterna har delats ut. En ytterligare användning av dina uppgifter för andra syften, t.ex. för reklam, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det.

2.6 Reklam och produktutveckling (nyhetsbrev etc.), rätten att göra invändningar

Vi skulle även vilja använda de uppgifter som du ändå har angett eller de uppgifter som vi har erhållit i samband med att du använder webbsidorna för att informera dig om våra produkter och tjänster rörande vårt sortiment (”Bergfreunde-prestationer”) (reklam) eller för att förbättra våra erbjudanden och tjänster (produktutveckling).

På grundval av uttryckligt samtycke kan du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev E-Mail-Newsletter på vår hemsida. Med vårt e-nyhetsbrev informerar vi dig regelbundet om vårt fullständiga utbud. När du gör det hanteras de uppgifter vi fick vid registreringen (de uppgifter som är markerade som obligatoriska fält är nödvändiga för att få nyhetsbrevet, uppgifter som är markerade som frivilliga syftar bara till att få ett mer personligt tilltal och för att välja ut vilken information som visas). I samband med detta behandlar vi uppgifter om ditt användarmönster efter att vi har skickat e-post till dig (t.ex. ditt klickbeteende). Du kan när som helst be om att inte få vårt nyhetsbrev (se nedan om hur du gör det).

Utan ett särskilt samtycke kan vi kontakta dig individuellt på annat sätt än via vårt e-nyhetsbrev via e-post med information, erbjudanden och kampanjer för tjänster från Bergfreunde samt kundnöjdhetsenkäter, vilka är personligt anpassade till dig och dina intressen resp. användning, dock endast då och ifall (a) vi har fått din e-postadress i samband med försäljningen av en vara eller en tjänst, (b) vi erbjuder dig direktreklam för liknande varor eller tjänster och (c) du inte har frånsagt dig att få sådan reklam (se nedan om hur du frånsäger dig detta). Vi informerar dig om denna användning och din rätt att göra invändningar, då du anger din e-postadress. I samband med detta behandlar vi uppgifter om ditt användningsmönster efter det att vi har skickat e-post till dig (t.ex. enligt ditt klickbeteende).

Per telefon kontaktar vi dig endast efter ditt uttryckliga samtycke med information, erbjudanden och kampanjer för tjänster från Bergfreunde, vilka är personligt anpassade för dig och dina intressen resp. användning.

Med skriftlig reklam via post kan vi även kontakta dig utan samtycke, eventuellt i lagstadgad tillåten omfattning för tjänster från Bergfreunde.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt samtycke (artikel 6 (1) a i GDPR) och vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) f i GDPR), eventuellt i samband med § 7 stycke 3 i tyska lagen om illojal konkurrens, UWG.

När du gör invändningar mot reklam gäller följande: Vi informerar dig om när vi samlar in kontaktuppgifter och varje gång vi använder dessa för direktreklam. Du kan närsomhelst undanbe dig all eller delvis bearbetning av dina personuppgifter för syften vilka rör reklam och produktutveckling samt den kontakt som följer av detta i en viss form eller återkalla eventuella samtycken du gett. Använd de funktioner (t.ex. avregistreringsfunktionen på ditt personliga kundkonto) som redan finns tillgängliga för dig eller skicka ett skriftligt meddelande (ämne: Dataskydd) eller skicka ett mejl till de kontaktuppgifter som anges under siffra 8. Att göra invändningar är kostnadsfritt, dvs. det medför inga andra kostnader för din invändning än aktuella grundtaxor för dina abonnemang. Alla invändningar som inkommer till och bekräftas av oss behandlas fr.o.m. kl. 06.00 nästa dag/vardag. Vi ber dig att ha förståelse för att vi i enstaka fall kan behöva kontakta dig igen under handläggningstiden.

Vi raderar dessa uppgifter efter din invändning resp. eventuella efter ditt återkallande erhållna samtycken eller i övrigt senast efter att användningen avslutats resp. sparas enbart i aggregerad, anonymiserad form. Om det är nödvändigt kommer vi att spara uppgiften om din invändning för att förhindra att du kontaktas i fortsättningen.

2.7 För att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna

Bearbetningen av serverloggdata krävs av tekniska skäl för att kunna tillhandahålla webbplatserna och tjänsterna och därefter för att säkerställa systemsäkerheten.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse att tillhandahålla webbplatsen med våra tjänster (artikel 6 (1) f i GDPR). Bearbetningen är nödvändig för att kunna använda vår webbplats och det finns ingen rätt att göra invändningar.

Dessa data raderas senast efter 12 dagar.

Serverloggdata analyseras därefter möjligen i anonymiserad form för statistiska ändamål och för att förbättra kvaliteten på vår internetnärvaro. En koppling mellan serverloggdata och dina personuppgifter eller en sammanställning av serverloggdata med andra personrelaterade datakällor görs inte.

3. Vidarebefordran av data

3.1 Vidarebefordran av data till registerföraren

Vi använder delvis tjänsteleverantörer med beaktande av lagstadgade krav i registerförande syfte, dvs. på basis av ett avtal på uppdrag av oss, efter våra anvisningar och under vår kontroll.

Registerförare är i synnerhet

  • tekniska tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla webbplatsen, t.ex. tjänsteleverantörer för underhåll av programvara, datacentralstjänster och webbhotelltjänster.
  • tekniska tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla funktioner, t.ex. tekniskt nödvändiga cookies.
  • tjänsteleverantörer för praktiskt genomförande av reklam och marknadsföring, t.ex. tjänsteleverantörer för utskick av e-post och analyscookies.

I dessa fall ansvarar vi för datahanteringen. Vidarebefordran och hantering av personuppgifter till resp. av våra registerförare vilar på den rättsliga grund som databearbetningen tillåter i respektive fall. En särskild rättslig grund behövs inte.

3.2 Uppgiftsutlämning till tredje part

Vi lämnar delvis även ut dina uppgifter till tredje part, dvs. till partner som vi samarbetar med utanför en registerföring. Sådana partner tillhandahåller sina tjänster på eget ansvar; om dina uppgifter hanteras av partner gäller endast deras integritetspolicy.

3.2.1 Betalleverantörer

För att genomföra dina beställningar vidarebefordrar vi betaluppgifter till betalleverantörer som hanterar de betalningstransaktioner som är knutna till beställningarna. Till dessa hör i synnerhet PayPal och ditt kreditinstitut. Rättslig grund för vidarebefordran är verkställandet av kontraktet med dig, artikel 6 (1) b i GDPR.

Vid ett köp mot faktura och eventuella andra payolution-betallösningar enligt våra allmänna affärsvillkor vidarebefordrar vi dessutom uppgifter om den beställning du gjort till Payolution GmbH samt till net-m privatbank 1891 AG, till vilka vi överlåter vår fordran på köpbeloppet gentemot dig. För att kunna fatta beslut om uppköpet av fordringen inhämtar de ovan nämnda företagen en kreditupplysning. Rättslig grund för vidarebefordran är det uttryckliga samtycke till vidarebefordran av dina uppgifter som du via oss gett till Payolution GmbH och net-m privatbank 1891 AG i samband med beställningsprocessen samt i synnerhet för dessas efterföljande bearbetning av detta på eget ansvar (artikel 6 (1) a i GDPR). Du kan läsa den exakta ordalydelsen för detta samtycke här.

Integritetspolicy för Payolution GmbH för deras bearbetning av dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga hittar du här.

Integritetspolicy för net-m privatbank 1891 AG för deras bearbetning av dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga hittar du här.

3.2.2 Konsumentskydd/omdömen

För att kunna visa vår Trusted Shops-kvalitetsmärkning och eventuella insamlade omdömen samt för att kunna erbjuda köpare Trusted Shops-produkter efter en beställning har Trusted Shops Trustbadge integrerats på denna webbplats.

Den syftar till att tillvarata vårt övervägande berättigade intresse av en optimal marknadsföring av vårt utbud inom ramen för en intresseavvägning, i enlighet med artikel 6 (1) f i GDPR. Trustbadgen och de tjänster som marknadsförs i samband med den är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, D-50823 Köln. När trustbadgen används sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som t.ex. innehåller din IP-adress, datum och klockslag för användningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata) och som dokumenterar begäran. Dessa åtkomstdata analyseras inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen avslutades.

Ytterligare personuppgifter överförs bara till Trusted Shops såvida du har samtyckt till detta, bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter avslutad beställning eller redan har registrerat dig för användningen. I detta fall gäller det avtal som slutits mellan dig och Trusted Shops.

3.2.3 Logistikföretag

För vår transport av varor till dig vidarebefordrar vi dina adress- och kontaktuppgifter till logistikföretag (i regel DHL) om så behövs. För transport i Tyskland omfattar detta namn, eventuellt företag, samt postadress/paketskåp samt tillhörande övriga adressuppgifter. I samband med detta skickar vi vid behov länkar eller koder till dig för att spåra sändningen. Observera att vi inte vidarebefordrar din e-postadress till logistikföretagen för detta syfte. Om du får e-post direkt från dem (även för att t.ex. avtala en konkret leveranstid) har du sannolikt abonnerat på en motsvarande tjänst hos logistik- och pakettransportföretaget och samtyckt hos dem till att uppgifterna får användas. I andra leveransländer kan det komma att krävas extrauppgifter på grund av leveranstypen eller på grund av förhållanden där (t.ex. e-postadress eller telefonnummer) så att leverantören kan hitta eller nå dig. Det ser du i så fall i samband med att du anger adress. Rättslig grund för vidarebefordran är verkställandet av kontraktet med dig, artikel 6 (1) b i GDPR.

Om du skickar returförsändelser till oss erbjuder vi dig som en frivillig service (för att förenkla och för att spara pengar) att du kan generera porto och returetikett via vår webbplats. För att genera etiketten vidarebefordras du från vår webbplats till DHL:s returportal (naturligtvis kan du även beställa en sådan direkt hos ett logistikföretag). För att kunna ge dig bästa möjliga service vidarebefordrar vi nödvändiga personuppgifter från din beställning till DHL för att kunna skapa etiketten (dvs. ordernummer, postnummer, namn och adress samt e-postadress). Dessa uppgifter är nödvändiga för att etiketten ska kunna fyllas i korrekt, skickas till dig via e-post för utskrift och slutligen debiteras. Då blir det enklare för dig eftersom du inte behöver fylla i dessa uppgifter separat; detta är anledningen till att vi måste vidarebefordra uppgifterna till DHL (via ett säkert formulär). Vi ber dig gå in på vår webbplats innan du använder denna tjänst. Rättslig grund för vidarebefordran är verkställandet av en tjänst som du efterfrågat resp. utarbetandet av ett avtal mellan dig och logistikföretaget, artikel 6 (1) b i GDPR.

3.2.4 Sociala nätverk

Vår närvaro på sociala medier och plattformar syftar till en förbättrad, aktiv kommunikation med våra kunder och intressenter. Där informerar vi om våra produkter och specialkampanjer. När du besöker våra webbsidor på sociala medier kan dina personuppgifter komma att samlas in och bearbetas automatiskt för marknadsundersöknings- och reklamändamål. Bland annat skapas så kallade användarprofiler med hjälp av pseudonymer utifrån dessa uppgifter. De kan användas för att t.ex. på eller utanför plattformarna aktivera annonser som överensstämmer med dina sannolika intressen. För dessa syften används i regel cookies på din slutenhet. I dessa cookies sparas användarnas besöksbeteende och intressen.

Denna databearbetning syftar enligt artikel 6.1 f i GDPR till att inom ramen för en intresseavvägning tillvarata vårt övervägande berättigade intresse av en optimal visning av vårt utbud och en effektiv kommunikation samt direktmarknadsföring med kunder och intressenter. Om den aktuella sociala medier-aktören ber dig ge ditt samtycke (godkännande) till en databearbetning, t.ex. med en kryssruta, utgör detta den rättsliga grunden för databearbetning enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Om den tidigare nämnda sociala medier-aktören har sin hemvist i USA gäller följande: för USA föreligger ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Detta har sitt ursprung i EU-US Privacy Shield. Där hittar du ett aktuellt certifikat för företaget i fråga.

Detaljerade uppgifter om aktörernas bearbetning av data på sina webbplatser samt kontaktuppgifter och rättigheter och inställningsmöjligheter rörande detta för att skydda ditt privatliv, framför allt möjligheter att göra invändningar (opt-out), hittar du via länkar till aktörens integritetspolicyer. Om du trots detta skulle behöva hjälp kan du även vända dig till oss.

Dela

Om du vill dela en av våra webbplatser på ett socialt nätverk (t.ex. Facebook eller Twitter) och klickar på en av våra ”Sprid på”-knappar, skickas denna information till det sociala nätverket. Det förutsätter att du är inloggad på det sociala nätverket. Rättslig grund för överföringen är vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig möjligheten att ”sprida” informationen, se artikel 6 (1) f i GDPR.

Facebooks fansidor

På Facebook har vi en fansida där vi informerar om våra produkter och kampanjer. Du hittar den på: https://www.facebook.com/bergfreunde Data om besökare på vår fansida samlas in och bearbetas för olika syften.

För det första skapar Facebook utifrån data om användningen av fansidan anonymiserade utvärderingar som vi får tillsänt oss för att kunna förbättra vårt erbjudande. Denna utvärdering, kallad ”Insights”, utförs med gemensamt ansvar mellan Facebook och oss. Grunden för detta är ett avtal mellan gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 i GDPR, som du hittar här. I enlighet med detta är den primärt personuppgiftsansvariga för databearbetningen och efterlevnad av berörda personers rättigheter, i synnerhet till information, radering eller invändning, Facebook Ireland Ltd. Mer information om Facebook Irelands databearbetning för Insights samt om hur du hävdar dina rättigheter som berörd person hittar du här.

Bortsett från Insights gör Facebook å ena sidan en ytterligare bearbetning av personuppgifter på eget ansvar, t.ex. för att tillhandahålla tjänster eller reklam. Mer information om detta hittar du här.

4. Cookies och webbanalys

4.1 Vad är cookies?

För att våra webbplatser ska vara så användarvänliga som möjligt och för att göra vår reklam ännu mer relevant för besökarna, använder vi och våra partner så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som sparas på en besökares hårddisk. Med dem är det tillåtet att samla in information under en viss tid och att identifiera besökarens dator. Det görs dels genom att använda så kallade spårningspixlar som inte sparas på besökarens hårddisk men som precis som en cookie kan hjälpa till med att identifiera datorn. Härefter avses med begreppet ”cookie” både cookies i tekniskt avseende och spårningspixlar samt liknande tekniska metoder.

Om du besöker våra webbplatser för första gången visas på din startsida informationen om dataskydd med texten om samtycke till cookies. Om du sedan fortsätter använda webbplatserna och inte undanber dig användning av cookies, sparas ditt samtycke i din webbläsare så att vi inte behöver visa denna information på varje ny sida. Om denna information saknas i din webbläsare (t.ex. om du tar bort webbhistoriken) visas den nästa gång du besöker våra webbplatser.

4.2 Vilka cookies använder vi och på vilken rättslig grund och hur länge använder vi dem?

På våra webbplatser använder vi tre cookieskategorier: (1) Tekniskt nödvändiga cookies. Utan dem begränsas våra webbplatsers funktion. (2) frivilliga analyscookies och (3) frivilliga targeting- resp. annonscookies:

4.2.1 Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa runt på våra webbsidor och använda funktionerna där. De sparar t.ex. vilka produkter du har lagt i din varukorg eller hur din beställning fortskrider eller så gör de att du enkelt kan söka efter återförsäljare där du kan köpa våra produkter (t.ex. genom att visa en karta över din omgivning). Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som ska användas i marknadsföringssyften eller sparar inte heller var någonstans på nätet du har surfat. Om du avaktiverar denna cookiekategori begränsas funktionerna på alla eller delar av webbsidorna.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) f i GDPR).

Dessa cookies är sessionsspecifika och löper ut efter ditt besök på webbplatsen (sessionen).

4.2.2 Analyscookies/Google Analytics

Analyscookies registrerar information om hur besökarna generellt använder en webbsida, t.ex. vilka sidor de öppnar oftast och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in uppgifter med vars hjälp besökarna kan identifieras. Alla uppgifter som samlats in med hjälp av dessa cookies syftar enbart till att förstå och förbättra funktionerna och servicen på webbsidan.

(1) För analys av våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Den information som skapats genom att använda Google Analytics om din användning av webbplatsen skickas till en server hos Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer dock din IP-adress dessförinnan att kortas av Google inom medlemsstater i EU eller i andra avtalsländer inom ramen för avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där. Den IP-adress som överförts av användarens webbläsare kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google.

Google använder denna information på uppdrag av oss för att utvärdera användarens användning av våra webberbjudanden i syfte att sammanställa rapporter om aktiviteter inom detta webberbjudande och för att skapa fler tjänster åt oss som hänger ihop med användningen av dessa webberbjudanden samt internetanvändningen. I samband med detta kan pseudonymiserade användarprofiler av användarna skapas. Dessa tas fram utifrån de behandlade uppgifterna.

Användarna kan förhindra att cookies sparas genom att göra en motsvarande inställning i webbläsarprogrammet. Användarna kan dessutom förhindra att uppgifter som registreras via cookien och som rör användningen av webberbjudandena skickas till Google samt att dessa uppgifter bearbetas av Google; detta genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse eftersom vi endast använder pseudonymiserade resp. anonymiserade uppgifter (artikel 6 (1) f i GDPR).

De uppgifter som samlats in utifrån dessa cookies anonymiseras före analysen. Du kan när som helst avaktivera resp. radera cookies och den information som sparats i dem (se 4.2.4).

(2) Dessutom använder vi ”Webtrekk Analytics”, en produkt från Webtrekk GmbH, för att samla in statistiska uppgifter om användningen av detta webberbjudande och optimera erbjudandet på motsvarande sätt. Det är ett statistikprogram som anonymiserar användningen resp. registrerar den i pseudonymiserad form. Genom att använda Webtrekk får vi en pseudonymiserad analys av användarbeteenden där information som förmedlas av din webbläsare samlas in och utvärderas. Inga utvärderingar utförs personrelaterat utan är alltid anonymiserade resp. pseudonymiserade, dvs. personliga identifierande kännetecken ersätts av en märkning avsedd för syftet som utesluter ett fastställande av den berörda personen eller som försvårar det väsentligt. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter bearbetningen och innan den sparas. Inom ramen för Webtrekk används även cookies. Du kan när som helst frånsäga dig Webtrekks insamling och lagring av data med verkan framåt i tiden. Då ska du klicka på den här länken: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/. När du bekräftar länken sparas en så kallad opt-out-cookie på din dataenhet.

Webtrekk GmbH gör inga dataöverföringar till tredje land utanför EU.

Dina uppgifter används, i synnerhet för statistiska data och onlineidentifierare, med rättslig grund i ett berättigat interesse, artikel 6 (1) f i GDPR. Vid hanteringen av dina uppgifter tillvaratar vi följande berättigade intressen: Förbättring av våra erbjudanden, skydd mot missbruk, statistik.

4.2.3 Targeting- och annonscookies

Targeting- och annonscookies används för att på ett mer målinriktat sätt avpassa annonser efter dig och dina intressen. De syftar även till att begränsa hur ofta du ser samma annons, att mäta hur effektiv en reklamkampanj är och att förstå personernas beteende efter att de har sett en annons. Dessa cookies placeras normalt ut av reklamnätverk med samtycke från webbsidans operatör (dvs. i detta fall av oss) på deras sidor. De identifierar att en användare har besökt en webbsida och vidarebefordrar denna information till andra, t.ex. till företag som sysslar med reklam, eller anpassar reklamen själv till den. Ofta är de knutna till en funktion på webbplatsen som tillhandahålls av detta företag. Vi använder därför dessa cookies för att skapa en förbindelse till sociala nätverk som sedan kan återanvända informationen om ditt besök för att skräddarsy reklamen på andra webbsidor till dig, och för att ställa information om ditt besök till förfogande för de reklamnätverk som vi använder, så att vi senare, utifrån ditt surfbeteende, kan presentera exakt den reklam som verkligen kan komma att intressera dig. Om du senare köper en produkt kan detta faktum komma att förmedlas till ett sådant reklamnätverk.

Dessutom infogar vi på vår webbplats även cookies som infogas av tjänsteleverantörer på uppdrag av oss och med vars hjälp vi kan förstå vilka av våra produkter som du redan har tittat på så att vi kan föreslå dig liknande produkter.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt samtycke inom ramen för den cookieruta som visas när du går inpå vår webbsida (artikel 6 (1) a i GDPR).

Du kan när som helst avaktivera resp. radera cookies och den information som sparats i dem (se informationen nedan).

4.2.4 Avaktivera analys-, targeting- och annonscookies

Om du avaktiverar dessa kategorier med analys-, targeting- och annonscookies påverkas inte de olika funktionerna på våra webbplatser. För närvarande använder vi cookies i denna kategori från nedanstående leverantörer. Hos dem kan du få information om deras cookies och beteckningen på dessa och du kan även direkt undanbe dig användningen av cookies där:

Webbplatser Leverantörens dataskyddsinformation Möjlighet att göra invändningar (opt-out)

Affilinet

https://www.affili.net/uk/about-cookies

As a part of the "about cookies":
Change the settings of your browser. Click the following link below for detailed instructions on how to do this:https://www.aboutcookies.org/. However, please bear in mind that deleting cookies will restrict the functionality of our website, particularly in the login areas.

Awin

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

As a part of the privacy policy:
You may alter the security settings of your web browser in order to stop your device receiving and storing cookies, to allow receiving and storing cookies from selected websites only, or to be notified before receiving cookies. Please note, however, that these settings may have negative effects on the usability and user guidance of websites and other online services.

Belboon

https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/

As a part of the privacy policy:
n your respective browser you can deactivate the storing of cookies under Tools/Internet Options, limit this to specific websites or set your browser such that it informs you as soon as a cookie is sent. You can also delete cookies from the hard drive of your PC at any time - e.g. Internet Explorer: Tools > Internet Options > Delete Browsing History / Cookies or in Firefox: Tools > Options > Privacy > Show Cookies > Remove Cookie / Remove All Cookies.

Bing

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027592/microsoft-account-how-to-opt-out-of-microsoft-rewards

Channelpilot

https://www.channelpilot.co.uk/privacy-policy

Part of the privcy policy: https://www.channelpilot.de/optout
If you do not wish us to recognise your computer, please adjust your Internet browser settings, so that it deletes cookies from your hard disk, blocks all cookies or warns you before a cookie is stored.

Criteo

https://www.criteo.com/privacy/

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://www.youronlinechoices.com/

doubleclick

https://policies.google.com/?hl=en-GB

Part of https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en and https://www.google.com/settings/ads

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

Cookie Policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/ and https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Google Adwords

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Googleadservices

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

gstatic

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en-GB

Kenshoo

https://www.kenshoo.co.uk/privacy-policy/

https://kenshoo.com/privacy-policy/#opting-out-from-our-services

Markmonitor

https://www.markmonitor.com/legal/privacy-policy

privacy Policy: send us an email at marketing@markmonitor.com with "unsubscribe" in the subject line

Netslave Qualityclick

https://www.qualityclick.com/privacypolicy.html

Part of the privacy policy:
The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs.

newrelic

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Rich Relevance

https://www.richrelevance.com/privacy/

https://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/

Tracdelight

https://www.tracdelight.com/privacy

http://mixpanel.com/optout/ as part of the privacy policy

Webtrekk

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en-GB

Om du istället skulle vilja få mer information om dessa cookies av oss, vänligen använd kontaktuppgifterna under siffra 8 för att få kontakt med oss per e-post.

4.3 Hur avaktiverar jag cookies?

Du kan avaktivera enskilda cookies via länkarna i tabellen ovan (möjligheter att göra invändningar, opt-out) om cookieleverantören stöder detta. Slutligen kan du förhindra att dessa cookies används genom att göra motsvarande inställningar för cookies i din webbläsare. Vi ber dig dock observera att de olika funktionerna på våra webbplatser då begränsas om även tekniskt nödvändiga cookies blockeras.

Exempelvis kan du på webbsidan www.youronlinechoices.com läsa mer om cookies och de enskilda leverantörerna. Där kan du även undanbe dig användningsbaserad onlinereklam via enstaka eller alla dessa webbplatser. För att komma direkt till inställningshanteraren klickar du här.

5. Länkning

Vi använder länkning till andra internetsidor från oss för tredje parts webbplatser, t.ex. på sociala mediekanaler som Facebook, Twitter eller Youtube. För databearbetning av sådana andra tjänsteleverantörer på deras webbsidor ansvarar enbart denna tredje part och det är deras integritetspolicy som gäller.

6. Säkerhet

Vi och våra tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de av dina personuppgifter som vi hanterar mot slumpmässig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst av obehöriga personer. Vår databearbetning och våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande så att de följer den tekniska utvecklingen.

Vid överföringen av dina personuppgifter till oss görs en kryptering via Secure Socket Layer (SSL). Personuppgifter som utbyts mellan dig och oss eller andra deltagande företag överförs alltid via krypterade förbindelser som motsvarar den aktuella tekniska nivån.

Våra medarbetare och de leverantörer som fått i uppdrag att utföra tjänsterna har naturligtvis tystnadsplikt.

7. Din rätt till information, korrigering, spärrning eller borttagning

Alla fysiska personer vars personuppgifter vi hanterar har principiellt (dvs. beroende på de rådande förutsättningarna) följande rättigheter gentemot oss:

  • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter informerar vi dig gärna när som helst och kostnadsfritt om uppgifter som sparats om din person (artikel 15 i GDPR).
  • Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter (artikel 16 i GDPR).
  • Du har rätt att spärra/begränsa bearbetningen eller radera personuppgifter som inte längre behövs eller som sparats på grund av lagstadgade skyldigheter (artikel 17, 18 i GDPR).
  • Du har rätt att överföra uppgifterna i ett strukturerat, vanligt format som kan läsas av en dator, om du har delgett oss uppgifterna på grund av ett samtycke eller på grund av ett avtal mellan oss och dig (artikel 20 i GDPR).
  • Du har alltid rätt att göra invändningar mot att dina uppgifter används för direktreklam (artikel 21 stycke 2 och 3 i GDPR).
  • Du har rätt att göra invändningar vid en bearbetning utifrån ett berättigat intresse, där vi dock kan redogöra för våra tvingande skäl för detta (artikel 21 stycke 1 i GDPR). Vi har visat ovan när du har denna rätt.
  • Om du har gett ditt samtycke till att uppgifter behandlas kan du när som helst återkalla detta med verkan framåt i tiden, dvs. databehandlingens lagenlighet fram till tidpunkten för återkallandet berörs inte. När du har gjort ett återkallande av ett samtycke kan du eventuellt inte använda våra tjänster längre.

Angående ditt ärende kan du skriva ett brev (ämne: dataskydd) eller skicka ett mejl till de kontaktuppgifter som anges under siffra 8. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din identitet så att dina personuppgifter inte sprids till obehöriga personer.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

8. Datatillsynsman

Vår datatillsynsman är:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Kontakt: Ostengasse 14, D-93047 Regensburg

info@projekt29.de

Tfn: +49 941-2986930

9. Ändringar

Då och då måste vi anpassa innehållet i den föreliggande integritetspolicyn. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra denna. Vi offentliggör även den ändrade versionen av integritetspolicyn på denna plats. Om du besöker oss igen bör du därför läsa igenom integritetspolicyn igen.


Version maj 2018

€ 5 direkt
Till din nästa order
Nej, tack.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies.