Integritetspolicy hos Bergfreunde GmbH

I denna integritetspolicy vill Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefon: +49 7121-70 12 0, e-post: service@bergfreunde.se (härefter "vi", "oss") informera dig om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats och använder vår webbutik.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter är alla uppgifter om en viss person eller om en identifierbar fysisk person som du delger oss eller som skapas resp. samlas in av oss. De består bl.a. av:

Registreringsuppgifter: När du beställer varor i vår webbutik kan du registrera dig och skapa ett kundkonto. Inom ramen för din registrering måste du ange namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress) och välja ett personligt lösenord.

Inloggningsuppgifter: Vissa av tjänsterna på vår webbplats kräver att du loggar in (t.ex. nyhetsbrev via e-post). Därför är vissa uppgifter obligatoriska (t.ex. e-postadress), andra uppgifter är frivilliga (t.ex. kön, förnamn, födelsedatum, intressen).

Beställningsuppgifter i webbutiken: När du beställer varor i vår webbutik (via ditt kundkonto eller som gäst) behandlas uppgifterna som du har angett och nödvändiga innehållsuppgifter om dig (i synnerhet kontaktuppgifter, leveransadress och betalningsuppgifter) samt informationen som vi tillhandahåller dig. Dessutom samlar vi in uppgifter om tidpunkten, omfattningen samt eventuell plats för din beställning liksom uppgifter om beställningsprocessen (leveransuppgifter, spårningsnummer, avbeställningar, returer).

Innehållsuppgifter: När du använder tjänster på vår webbplats, t.ex. fyller i formulär, deltar i tävlingar eller lägger upp blogginlägg, används uppgifterna som du har angett och nödvändiga innehållsuppgifter om dig samt uppgifterna som vi tillhandahåller dig.

Serverloggdata: När du använder våra webbplatser sparas data om detta (t.ex. datum och klockslag för ditt besök, öppnade sidor och hämtade filer, typ och version av webbläsare som du använder, typ och operativsystem för den slutenhet som du använder samt din IP-adress) temporärt i en protokollfil på våra servrar.

E-post-användaruppgifter: Vi behandlar uppgifter om när och hur du får och använder våra nyhetsbrev via e-post och andra mejl (t.ex. servicemejl).

Cookie-användaruppgifter: I den mån vi använder oss av cookies eller liknande teknik (s.k. ”first-party-cookies”) på grundval av lagligt tillstånd eller med ditt samtycke, behandlar vi informationen som vi samlar in om din användning av våra tjänster, inklusive datum och tid, med hjälp av tekniken via din enhet.

Uppgifter om den jobbsökande: Under länken ”Jobb” kan du söka tjänster hos oss. I detta fall behandlar vi särskilt dina person- och kontaktuppgifter, ditt CV, ditt presentationsbrev och de betyg som du skickar till oss. Vi efterfrågar och behandlar i regel inte särskilda typer av personuppgifter. Detta kan t.ex. gälla uppgifter om din hälsa, såvida du inte meddelar oss dessa utan att vi ber om att få dem. Detsamma gäller om du vill att vi ska kunna ta hänsyn till särskilda fall i enlighet med lagen (t.ex. funktionshinder).

2. Vartill, på vilken rättsligt grund och hur länge hanterar vi dina personuppgifter?

2.1 Ditt kundkonto

På vår webbplats kan du registrera dig genom att ange ditt förnamn och din e-postadress. Uppgifterna anges i ett formulär och överförs till oss för lagring. Vid tidpunkten för registreringen sparas dessutom din aktuella IP-adress samt datum och klockslag för registreringen. I samband med registreringsprocessen inhämtas ditt samtycke till att behandla dessa uppgifter. På kundkontot har du tillgång till olika funktioner och tjänster. Du behöver dock inte skapa ett kundkonto för att kunna göra en beställning. Du kan även göra beställningar som gäst.

När du registrerar dig för ett personligt kundkonto behandlar vi de uppgifter du har angett för att skapa och hantera ditt kundkonto samt för att hantera framtida beställningar. Som registrerad kund har du (med din e-postadress och det lösenord du valt) tillgång till ditt personliga kundkonto. Där har du åtkomst till de funktioner och tjänster som vi tillhandahåller. Du kan bl.a. se din orderhistorik och spara och ändra dina personliga inställningar (t.ex. inställningar för lösenord, nyhetsbrev, fakturor och leverans). Dessutom kan du betygsätta våra produkter, offentligt ställa frågor om produkter eller kommentera dem. Mer information om detta hittar du i vår integritetspolicy under punkt 2.2. ff. nedan. Vidare gäller våra allmänna användarvillkor för kundkontot hos Bergfreunde.

Vi använder uppgifter som du som registrerad kund har lämnat enligt stycke 2.6.1. för att ge dig skräddarsydda erbjudanden och produktrekommendationer. Du får regelbundet information via e-post och post (”reklam”). Du kan läsa mer om reklam under punkt 2.6.

För att anpassa vår marknadsföringsinformation efter dina intressen och för att visa dig så relevant information som möjligt som en del av vår Google Ads- och Facebook-annonsering, överför vi även din pseudonymiserade e-postadress till Google Ads och Facebook, med ditt särskilda och uttryckliga samtycke, för att skicka dig personliga erbjudanden (”kundmatchning”). Om du inte är registrerad hos Google eller Facebook överförs dina uppgifter inte och leverantörerna kan inte få tillgång till dina uppgifter. Du kan läsa mer om detta i vår information om användning av Google Ads (punkt 4.2.5.) och i vår information om Facebook-fansidan (punkt 5.2.)

Rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter när du öppnar ett kundkonto är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f GDPR att tillhandahålla dig våra tjänster på ”kundkontot”. Om kundkontot även öppnas och används för att upprätta och fullgöra ett avtalsförhållande är den rättsliga grunden även artikel 6.1.b GDPR. Behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål baseras på ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1.a GDPR.

Dessa uppgifter raderas när registreringen på vår webbplats eller kundkontot sägs upp eller ändras. Även efter att avtalet har avslutats och kundkontot har raderats kan det vara nödvändigt att lagra dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter. I detta fall raderas uppgifterna omedelbart efter att de lagstadgade lagringsperioderna har löpt ut.

Du kan invända mot en behandling av dina uppgifter på grundval av artikel 6.1.f GDPR. Vi kan i så fall bevisa att det finns tvingande skäl för behandlingen, så att denna kan fortsätta. För användningen av ett kundkonto kommer vi dock inte att göra detta och följande gäller då: Kundkontot måste då raderas och du har inte längre tillgång till det. Observera att vi eventuellt sparar uppgifter om beställningar som visas på ditt kundkonto längre (se 2.2 rörande detta).

Vi använder även de uppgifter som behandlas på detta sätt för att få reda på mer om efterfrågan på vårt utbud och våra tjänster och hur vår webbplats och våra marknadsföringsmejl används samt för att förbättra vårt utbud och våra tjänster (produktutveckling).

2.2 Dina beställningar

Vi behandlar dina beställningsuppgifter (t.ex. namn, postadress, e-postadress, leveranssätt och andra beställningsuppgifter) för att genomföra beställningen och för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilket betalsätt du har valt bearbetar dessutom antingen vi själva eller betalleverantörer som verkar i vårt uppdrag (se siffran 3.2.1) de betalningsuppgifter som krävs i förhållande till betalsättet. Vi sparar t.ex. själva IBAN och BIC, betalleverantörer sparar ditt kreditkortsnummer, Paypal-kontouppgifter etc.

Rättslig grund för bearbetningen är ingånget köpavtal och uppfyllelsen av detta gällande den beställda varan, artikel 6 (1) b i GDPR.

Dessa uppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet (inklusive kundtjänst och garanti), såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag, t.ex. av handels- eller skatterättsliga lagringsskäl.

2.3 KOMMENTARFUNKTIONER

Om du lägger upp kommentarer på vår blogg ”Baslägret”, där vi publicerar olika bidrag om ämnen som resor, utomhusaktiviteter och utrustning, bearbetar vi ditt namn och din e-postadress som du måste ange för att kunna använda kommentarfunktionen, själva kommentaren, eventuella angivna webbadresser (t.ex. till en egen blogg), kommentarens datum och klockslag, uppgifter om den slutenhet som du använder samt din IP-adress för att kunna skydda oss mot skadeståndskrav om olagligt innehåll publiceras samt ta kontakt med dig om en tredje part anmärker på din kommentar. På www.bergfreunde.se kan du även betygsätta och kommentera produkterna i vår webbutik. Denna funktion förutsätter att du är registrerad som kund och inloggad (så att vi kan identifiera dig). På vår webbplats visar vi ditt inlägg tillsammans med angivet förnamn, datum och klockslag samt i förekommande fall den community som du företräder.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt ovan (artikel 6 (1) f i GDPR).

Du kan bestrida bearbetningen av dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR. Om vi kan visa att det finns tvingande skäl att fortsätta bearbetningen kan vi som regel göra det. För dina kommentarer inom ramen för vår blogg gäller dock: Din kommentar raderas.

Dessutom raderas dessa uppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ovan nämnda syftet.

2.4 Dina förfrågningar

Om du gör en förfrågan till oss via ett kontaktformulär, e-post, chatt eller en servicetelefon behandlar vi de uppgifter som du då har angett, din e-postadress och ditt telefonnummer för att svara på din förfrågan samt även IP-adress och datum/klockslag för förfrågan för att undvika att kontaktformuläret missbrukas.

Om du gör flera förfrågningar till oss för vi in dem tillsammans i vårt system för att enklare kunna besvara dem.

Dessa uppgifter vidarebefordras delvis till tjänsteleverantörer i tredje länder utan adekvat skyddsnivå. Vi säkerställer då att tillräckliga garantier, framför allt standardavtalsklausuler, implementeras för att skydda dina personuppgifter (jfr. punkt 3.3).

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) f i GDPR att tillhandahålla den ovan beskrivna tjänsten ”Förfrågningar” åt dig. Om din förfrågan syftar till att påbörja eller slutföra (inklusive kundtjänst eller garanti) ett avtal är även detta rättslig grund för bearbetningen enligt artikel 6 (1) b i GDPR.

Du kan bestrida en bearbetning av dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR. Om vi kan visa på tvingande skäl för bearbetningen kan vi fortsätta bearbetningen. En fortsatt hantering kan i synnerhet behövas för att kunna bevisa tidigare kommunikation med dig och förfrågningar som vi fått från dig. Om det inte finns några sådana tvingande skäl kommer vi att avsluta kommunikationen med dig och radera uppgifter som redan samlats in.

Dessa uppgifter raderas när vår kommunikation med dig har avslutats, dvs. när det aktuella sakförhållandet slutgiltigt har utretts och det inte finns några andra berättigade intressen för lagringen resp. inga fler lagstadgade skyldigheter för lagringen.

2.5 Tävlingar

Om du deltar i en av våra tävlingar använder vi dina uppgifter (t.ex. namn, e-postadress) för att genomföra tävlingen, i synnerhet även för att kunna informera om du har vunnit och skicka dig en eventuell vinst.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt beviljade samtycke när du deltog i tävlingen (artikel 6 (1) a i GDPR). Dina uppgifter raderas när respektive tävling har avslutats och vinsterna har delats ut. En ytterligare användning av dina uppgifter för andra syften, t.ex. för reklam, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det.

2.6 Reklam och produktutveckling (nyhetsbrev etc.), rätten att göra invändningar

Vi skulle även vilja använda de uppgifter som du ändå har angett eller de uppgifter som vi har erhållit i samband med att du använder webbsidorna för att informera dig om våra produkter och tjänster rörande vårt sortiment (”Bergfreunde-prestationer”) (reklam) eller för att förbättra våra erbjudanden och tjänster (produktutveckling).

2.6.1 KUNDDATABAS

Vi behandlar följande personuppgifter i en kunddatabas som består av data som vi redan har samlat in från olika interaktioner med dig eller som du har gett ditt samtycke till:

(a) Masterdata omfattar vissa registreringsuppgifter (t.ex. e-postadress som identifiering, kön, titel, ort, land) samt andra inloggningsuppgifter som du har angett, t.ex. när du registrerade dig för att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress, utvalda intressen, födelsedatum).

(b) Transaktionsuppgifter omfattar dina beställningsuppgifter om du har beställt produkter hos oss (t.ex. innehåll, tidpunkt, antal, typ av beställning, omsättning, rabatter eller kuponger, annulleringar och returer), samt ekonomiska indikatorer och lönsamhetsberäkningar härledda eller beräknade från dem.

(c) Användaruppgifter omfattar server-loggdata, cookie-användaruppgifter om ditt surfbeteende på vår webbplats (om och i den utsträckning du har samtyckt till vår behandling av dina cookie-användaruppgifter) samt e-post-användaruppgifter om din användning av vårt e-postnyhetsbrev eller kundmejl (t.ex. klickbeteende).

Vi behandlar dessa uppgifter för det första för att kunna anpassa vår reklam efter dina personliga intressen, dvs. för att kunna ge dig så relevant information som möjligt och reklam som motsvarar dina intressen, samt för att kunna föreslå skräddarsydda erbjudanden åt dig.

För det andra använder vi dessa uppgifter för att lära oss mer om efterfrågan av våra erbjudanden och tjänster, och på vilket sätt vår webbplats och våra nyhetsbrev används, i syfte att förbättra våra erbjudanden och tjänster (produktutveckling). Dina server-loggdata används vanligtvis för alla användare för detta ändamål fram tills dess du återkallar ditt samtycke, och det rör sig inte om personuppgifter som är kopplade till andra uppgifter, utan bara om pseudonymiserade uppgifter; användning av personuppgifter från server-loggdatan sker förutsatt att du har gett oss ditt samtycke inom ramen för cookiesamtycke.

Om vi anställer tekniska tjänsteleverantörer för att driva och analysera databasen har de ingen tillgång till personuppgifter, utan bara till pseudonyma uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke avseende användningsuppgifter (artikel 6 (1) a i GDPR) och våra legitima intressen avseende masterdata och beställningsuppgifter samt användning av data för produktutveckling (artikel 6 (1) f i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen i marknadsförings- och produktutvecklingssyfte (för att återkalla ditt samtycke se punkt 2.6.6).

2.6.2 NYHETSBREV VIA E-POST

Som registrerad innehavare av ett kundkonto (punkt 2.1.) får du baserat på ditt uttryckliga samtycke e-postreklam i form av produktinformation och kampanjer, t.ex. tävlingar m.m. och Bergfreunde-erbjudande (specialerbjudanden för en produkt). Du kan dessutom prenumerera på vårt nyhetsbrev oberoende av om du har ett kundkonto eller inte.

Med våra marknadsföringsmejl får du regelbundet information om alla delar av vårt sortiment. För att kunna anpassa innehållet i mejlen så mycket som möjligt efter dina intressen kan du inom kundkontot välja att få e-postreklam med produktinformation främst för män eller kvinnor. Dessutom behandlar vi (a) de uppgifter som du anger vid registreringen (de uppgifter som anges som obligatoriska krävs för att få nyhetsbrevet, uppgifter som anges som frivilliga är endast för ett personligt tilltal), (b) ev. intressen som du frivilligt uppger, (c) information om ditt användarbeteende efter att vi har skickat mejl till dig (t.ex. klickbeteende) samt (d) uppgifterna från vår kunddatabas (jfr. punkt 2.6.1). Prenumerationen kan hanteras via kundkontot och via marknadsföringsmejlets inställningar, som du når via en länk i varje marknadsföringsmejl.

Din registrering för marknadsföring via e-post träder i kraft när du bekräftar. För att göra detta måste du klicka på en länk i det bekräftelsemejl vi skickar till dig när du registrerar ett kundkonto eller anmäler dig till nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet (se punkt 2.6.6 för information om hur du återkallar samtycket).

Rättslig grund för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6.1.a GDPR) jämförd med § 7 stycke 2 UWG (tysk lag om illojal konkurrens).

Utan särskilt samtycke till att ta emot marknadsföringsmejl kommer vi att kontakta kunder som har gjort ett köp som gäst utan kundkonto och inte har prenumererat på en nyhetsbrevstjänst individuellt via e-post med servicemejl som innehåller serviceinformation anpassad till kunden och dennes beställningar, t.ex. skötselråd, tillverkarens information eller erbjudanden i linje med kundens beställningar samt enkäter. Enkäter och omdömen från kunder kan inom ramen för våra trustbadges (se punkt 3.2.2) begäras av oss resp. Trusted Shops GmbH på uppdrag av oss. Vi skickar dock servicemejl endast om och i den mån (a) vi har fått din e-postadress i samband med försäljningen av en vara eller en tjänst, (b) vi använder denna e-postadress för direktreklam för liknande varor eller tjänster och (c) du inte har frånsagt dig att få sådan reklam. Vi informerar dig om denna användning och din rätt att göra invändningar, då du anger din e-postadress.

För att kunna anpassa servicemejlen så bra som möjligt efter dina intressen behandlar vi dessutom (a) uppgifterna som samlas in om dig när du köper varor eller tjänster, (b) uppgifter om ditt användarbeteende efter att vi har skickat ett e-postmeddelande till dig (t.ex. klickbeteende), och (c) uppgifter från vår kunddatabas (se punkt 2.6.1). Du kan ändra servicemejlens inställningar. En länk till inställningarna finns i varje nyhetsbrev.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få våra servicemejl (för att återkalla ditt samtycke se punkt 2.6.6).

Den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima intressen (artikel 6 (1) f i GDPR) i kombination med §7 stycke 3 i den tyska lagen om illojal konkurrens, UWG.

2.6.3 TELEFONMARKNADSFÖRING

På grundval av ditt uttryckliga samtycke informerar vi dig via telefon om information, erbjudanden och specialkampanjer rörande alla våra Bergfreunde-tjänster, detta anpassat efter dina personliga intressen och din användning.

För att kunna anpassa vår information så bra som möjligt efter dina intressen behandlar vi (a) uppgifter som vi samlar in om dig när du samtycker, och (b) uppgifter från vår kunddatabas (se punkt 2.6.1).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att bli uppringd av oss (för att återkalla ditt samtycke se punkt 2.6.6).

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6 (1) a i GDPR) i kombination med avsnitt § 7 stycke 2 i den tyska lagen om illojal konkurrens, UWG.

2.6.4 REKLAMUTSKICK PER POST

Vi kontaktar dig via reklamutskick per post, även utan ditt samtycke, och i förekommande fall i den utsträckning som lagen tillåter det för Bergfreunde-tjänster.

För att kunna anpassa brevreklamen så bra som möjligt efter dina intressen behandlar vi (a) i förekommande fall uppgifterna som vi samlade in om dig när du köpte en vara eller tjänst, och (b) uppgifterna från kunddatabasen (se punkt 2.6.1).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till brevreklam, vilket vi informerar dig om i varje reklamutskick (för att återkalla ditt samtycke se punkt 2.6.6).

Den rättsliga grunden för behandling är våra legitima intressen (artikel 6 (1) f i GDPR).

2.6.5 ÅTERKALLA SAMTYCKE TILL MARKNADSFÖRING

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke till insamlingen av dina personuppgifter i marknadsförings- och produktutvecklingssyfte samt till de sätt på vilka vi tar kontakt med dig, något som vi informerar dig om när vi samlar in kontaktuppgifter och vilket står på all direktreklam.

Du har olika möjligheter att återkalla ditt samtycke:

 • Som registrerad kund (se punkt 2.1) kan du välja eller avböja olika reklamformer och -innehåll i dina kontoinställningar under ”Inställningar för nyhetsbrev” i menyn.
 • När det gäller nyhetsbrev via e-post och servicemejl kan du använda länken som du hittar i våra e-postmeddelanden för att avregistrera dig. Du kan komma åt dina inställningar för nyhetsbrev från webbplatsen som sedan visas. Där kan du dessutom ändra dina övriga inställningar och uppgifter.
 • Om vi ringer upp dig i reklamsyfte kan du meddela våra medarbetare att du återkallar ditt samtycke.
 • Alternativt, eller om inga av de ovan nämnda alternativen finns, kan du kontakta oss (nyckelord: integritetspolicy) via kontaktformuläret på vår webbplats, ringa vårt kundcenter eller skriva ett brev eller mejl till oss (kontaktuppgifterna står under punkt 8).

Att återkalla sitt samtycke är gratis, dvs. det tillkommer inga andra kostnader än porto/operatörskostnader eller dylikt.

Alla återkallelser som vi tar emot och bekräftar hanteras från kl. 06 nästkommande dag/arbetsdag. Vi ber om förståelse för att vi fortfarande kan komma att kontakta dig under bearbetningstiden.

Vi raderar dessa uppgifter efter din invändning resp. eventuella efter ditt återkallande erhållna samtycken eller i övrigt senast efter att användningen avslutats resp. sparas enbart i aggregerad, anonymiserad form. Om det är nödvändigt kommer vi att spara uppgiften om din invändning för att förhindra att du kontaktas i fortsättningen.

2.7 Din Ansökan

För att registrera och granska dina ansökningar som lämnats in under ”Jobb”, för att genomföra intervjuer, för att göra ytterligare efterforskningar i den mån det är nödvändigt och tillåtet, för att meddela våra interna beslut om din ansökan och utfärda ett godkännande eller avslag behandlar vi den information som du har lämnat, information från offentliga källor som t.ex. internet eller information från tidigare arbetsgivare.

Rättslig grund för behandlingen är art. 88 GDPR i kombination med § 26 stycke 1 resp. stycke 3 BDSG (databehandling för beslut om etablering av ett anställningsförhållande) resp. ditt samtycke till ytterligare lagring och registrering i vår sökandepool i 12 månader (art. 6 stycke 1 a GDPR).

Vi lagrar dina uppgifter så länge de behövs för ovan nämnda syften och raderar uppgifterna för avvisade ansökningar inom 6 månader efter att vi har meddelat vårt beslut. Vid godkännande av ansökningar registreras uppgifterna i din personalakt. Vid avslag kan du ge oss ditt samtycke till längre lagring på frivillig basis, såvida du inte tidigare har samtyckt till lagringen inom ramen för vår sökandepool, i händelse av att vi har tjänster åt dig igen vid en senare tidpunkt.

För hantering av ansökningar online använder vi oss ibland av tjänsteföretaget New Work SE (”Onlyfy”) (se även stycke 3.1 och 3.2.4). Om du söker jobb hos oss online via länken ”Jobb” upprättar Onlyfy en kandidatprofil åt dig där du kan se och hantera andra ansökningar som du har skickat in. Vi har inte åtkomst till denna kandidatprofil. Onlyfy ansvarar för denna kandidatprofil.

2.8 För att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna

Bearbetningen av serverloggdata krävs av tekniska skäl för att kunna tillhandahålla webbplatserna och tjänsterna och därefter för att säkerställa systemsäkerheten.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse att tillhandahålla webbplatsen med våra tjänster (artikel 6 (1) f i GDPR). Bearbetningen är nödvändig för att kunna använda vår webbplats och det finns ingen rätt att göra invändningar.

Dessa data raderas senast efter 12 dagar.

Serverloggdata analyseras därefter möjligen i anonymiserad form för statistiska ändamål och för att förbättra kvaliteten på vår internetnärvaro. En koppling mellan serverloggdata och dina personuppgifter eller en sammanställning av serverloggdata med andra personrelaterade datakällor görs inte.

2.9 PODCASTS

Vi tillhandahåller ev. podcasts att lyssna på via olika plattformar, såsom webbspelare, podcasttjänster som Apple Podcasts eller Spotify, eller exempelvis YouTube. Om vi tillhandahåller själva podcasten på servrar att ladda ned (t.ex. via webbspelare eller podcasttjänster) behandlar vi inloggningsuppgifter till servern för att tillhandahålla podcasten och tjänsten av tekniska skäl och därefter för att säkerställa systemsäkerheten.

Rättslig grund för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla podcasten (artikel 6.1.b GDPR).

Dina personuppgifter raderas senast efter två dagar. Därutöver sparas de anonymiserat, om de inte längre behövs för att tillhandahålla podcasten, för att inhämta statistiska uppgifter och att analysera dessa.

Rättslig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f GDPR. Du kan invända mot en behandling av dina uppgifter på grundval av artikel 6.1.f GDPR. Vi kan i så fall bevisa att det finns tvingande skäl för behandlingen, så att denna kan fortsätta.

Om du använder plattformar från tredje part kan dina uppgifter även behandlas av tredje part (jfr. punkt 5.2 och 5.4).

3. Vidarebefordran av data

3.1 Vidarebefordran av data till registerföraren

Vi använder delvis tjänsteleverantörer med beaktande av lagstadgade krav i registerförande syfte, dvs. på basis av ett avtal på uppdrag av oss, efter våra anvisningar och under vår kontroll.

Registerförare är i synnerhet

 • tekniska tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla webbplatsen och podcasterna , t.ex. tjänsteleverantörer för underhåll av programvara, datacentralstjänster och webbhotelltjänster.
 • tekniska tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla funktioner, t.ex. tekniskt nödvändiga cookies.
 • tjänsteleverantörer för praktiskt genomförande av reklam och marknadsföring, t.ex. tjänsteleverantörer för utskick av e-post och analyscookies samt tjänsteleverantörer för användningen av kunddatabasen.

I dessa fall ansvarar vi fortsatt för databehandlingen. Vidarebefordran och hantering av personuppgifter till resp. av våra registerförare baseras på den rättsliga grunden som tillåter oss att behandla uppgifterna. En särskild rättslig grund behövs inte.

3.2 UPPGIFTSUTLÄMNING TILL TREDJE PART

Vi lämnar delvis även ut dina uppgifter till tredje part, dvs. till partner som vi samarbetar med utanför en registerföring. Sådana partner tillhandahåller sina tjänster på eget ansvar; om dina uppgifter hanteras av partner gäller endast deras integritetspolicy.

3.2.1 BETALLEVERANTÖRER

För att genomföra dina beställningar vidarebefordrar vi – utom om det gäller förskottsbetalning/banköverföring – dina betaluppgifter till betalleverantörer som hanterar de betalningstransaktioner som är knutna till beställningarna. Vilka av de angivna betalningsmöjligheterna som du kan använda ser du på den butikssida som du använder.

(1) PayPal

Vid betalning med PayPal överför vi betalningsinformationen till PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Rättslig grund för vidarebefordran är genomförandet av kontraktet med dig, artikel 6.1.b i GDPR.

Paypals integritetspolicy för deras behandling av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig hittar du här.

(2) Klarna

Vid betalning via Klarna överför vi betalningsinformationen till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Rättslig grund för vidarebefordran är genomförandet av avtalet med dig, artikel 6.1 b i GDPR.

För att kunna fatta beslut om köpet av fordran vid köp mot faktura inhämtar de ovan nämnda företagen en kreditupplysning på eget ansvar.

Rättslig grund för uppgiftsöverföringen i detta syfte är vårt berättigade intresse av ekonomisk säkerhet vid dessa betalningssätt samt för att vi ska kunna uppfylla våra civilrättsliga skyldigheter att lämna ut den information som krävs till köparen av fordran (artikel 6.1 f GDPR). Våra intressen är tvingande vid val av detta betalningssätt, eftersom en kreditprövning och därmed ett köp av fordran annars inte längre är möjligt. Det är därför inte möjligt att invända mot denna personuppgiftsbehandling (artikel 21.1 GDPR) om man vill behålla detta betalningssätt. Du kan däremot välja ett annat betalningssätt.

Mer information om Klarnas integritetspolicy och användarvillkor hittar du på:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/se_se/user
https://www.klarna.com/se/dataskydd/

(3) Faktura och avbetalningsköp med Payolution/Unzer

Vid köp mot faktura och – om så erbjuds – på avbetalning överför vi de personuppgifter som krävs (förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, IP-adress, kön) tillsammans med de uppgifter som krävs för att utföra transaktionen (artikel, fakturabelopp, räntor, delbetalningar, förfallodatum, totalt belopp, fakturanummer, momsbelopp, valuta, beställningsdatum och -klockslag) till Payolution GmbH, Columbus Platz 7-8, 1100 Wien, Österrike samt banken Frick & Co AG, Landstr. 14, 9496 Balzers, Liechtenstein. Payolution GmbH ingår i Unzer-koncernen.

Rättslig grund för överföringen är genomförandet av avtalet med dig, artikel 6.1.b i GDPR.

För att kunna fatta beslut om köpet av fordran inhämtar de ovan nämnda företagen en kreditupplysning på eget ansvar. Rättslig grund för överföringen från oss är vårt berättigade intresse av ekonomisk säkerhet vid dessa betalningssätt samt för att vi ska kunna uppfylla våra civilrättsliga skyldigheter att lämna ut den information som krävs till köparen av fordran (art. 6.1 f GDPR). Våra intressen är tvingande vid val av detta betalningssätt, eftersom en kreditprövning och därmed ett köp av fordran annars inte längre är möjligt; det är därför inte möjligt att invända mot denna personuppgiftsbehandling (art. 21.1 GDPR) om man vill behålla detta betalningssätt. Du kan däremot välja ett annat betalningssätt.

Integritetspolicy för Payolution GmbH för deras bearbetning av dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga hittar du här.

Integritetspolicy för Frick Bank & Co AG för deras bearbetning av dina personuppgifter som personuppgiftsansvariga hittar du här.

Unzer GmbH:s integritetspolicy för behandling av dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig hittar du här.

(4) Apple Pay

Vid betalning via Apple Pay överförs dina betalningsuppgifter till Apple Inc., Park Way, Cupertino, California, USA. För att överföra dina betalningsuppgifter vid betalning på internet på ett säkert sätt mottar Apple din krypterade transaktion och krypterar den igen med en utvecklarspecifik nyckel innan överföringsuppgifterna skickas till din betalningsleverantör, normalt sett den bank som du angett i Apple Pay. Denna nyckel säkerställer att bara vi som säljare och avtalspartner har åtkomst till dina krypterade betalningsuppgifter. Vid betalning i butik skickar Apple din enhets kontonummer tillsammans med den transaktionsspecifika, dynamiska säkerhetskoden till oss. På så sätt får vi information om att betalningsprocessen har genomförts. Varken Apple eller den Apple-enhet som du har använt skickar de faktiska bankuppgifterna till oss.

Rättslig grund för överföringen är genomförandet av avtalet med dig, artikel 6.1.b i GDPR.

Ytterligare information om Apples integritetsskydd hittar du på: https://www.apple.com/se/legal/privacy/

(5) iDEAL

När du väljer betalningsmetoden iDEAL vidarebefordras du som köpare vid betalningsprocessen automatiskt till din internetbank där betalningsuppgifterna överförs till iDEAL (iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35 in Amsterdam, Noord-Holland 1082 MS, NL) i krypterad form. Betalningen görs när du har bekräftat din identitet hos din internetbank via överföring i realtid. Beloppet dras då direkt från ditt konto så fort överföringen görs.

Rättslig grund för överföringen är genomförandet av avtalet med dig, artikel 6.1.b i GDPR.

Ytterligare information om iDEALs integritetsskydd hittar du på: https://www.ideal.nl/en/privacy-cookie-statement/

(6) Bancontact

När du betalar via Bancontact överförs dina betalningsuppgifter till Bancontact Payconiq Company NV/SA, Rue d'Arlon 82, 1040-Brussels, Belgien. För att överföra dina betalningsuppgifter vid betalning på internet på ett säkert sätt mottar Bancontact din krypterade transaktion och krypterar den igen med en utvecklarspecifik nyckel innan överföringsuppgifterna skickas till din betalningsleverantör, normalt sett den bank vilken du angett i Bancontact.

Betalningen görs när du har bekräftat din identitet hos din internetbank via överföring. Beloppet dras då direkt från ditt konto så fort överföringen görs.

När du väljer en av dessa betalningsmetoder får vi endast information om betalningen har lyckats eller inte.

Rättslig grund för överföringen är genomförandet av avtalet med dig, artikel 6.1.b i GDPR.

Ytterligare information om Bancontacts integritetsskydd hittar du på: https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf

3.2.2 Konsumentskydd/omdömen

För att kunna visa vår Trusted Shops-kvalitetsmärkning och eventuella insamlade omdömen samt för att kunna erbjuda köpare Trusted Shops-produkter efter en beställning har Trusted Shops Trustbadge integrerats på denna webbplats.

Den syftar till att tillvarata vårt övervägande berättigade intresse av en optimal marknadsföring av vårt utbud inom ramen för en intresseavvägning, i enlighet med artikel 6 (1) f i GDPR. Trustbadgen och de tjänster som marknadsförs i samband med den är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, D-50823 Köln, som vi är gemensamt personuppgiftsansvariga med enligt art. 26 GDPR. Inom ramen för denna integritetspolicy informerar vi dig nedan om det viktigaste innehållet i avtalet enligt art. 26.2 GDPR.

Trustbadgen tillhandahålls inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar via en amerikansk CDN-leverantör (Content Delivery Network). En lämplig dataskyddsnivå säkerställs via standardiserade uppgiftsskyddsbestämmelser samt andra avtalsmässiga åtgärder. Ytterligare information om dataskyddet hos Trusted Shops GmbH hittar du i deras integritetspolicy.

När trustbadgen används sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som t.ex. innehåller din IP-adress, datum och klockslag för användningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata) och som dokumenterar begäran. Dessa åtkomstdata analyseras inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen avslutades.

Efter att beställningen har slutförts överförs din e-postadress i krypterad form till Trusted Shops GmbH. Rättslig grund är art. 6.1 f GDPR. Detta görs för att kontrollera om du redan finns registrerad för tjänster hos Trusted Shops GmbH och krävs för att uppfylla vårt och Trusted Shops övervägande berättigade intresse av att tillhandahålla det köparskydd som är kopplat till den konkreta beställningen och bedömningarna för transaktionen enligt art. 6.1 f GDPR. Om så är fallet sker den fortsatta behandlingen enligt det avtal som finns mellan dig och Trusted Shops. Om du ännu inte är registrerad för dessa tjänster får du möjlighet att ansluta dig för första gången. Ytterligare behandling efter genomförd registrering följer också avtalet med Trusted Shops GmbH. Om du inte registrerar dig raderas alla överförda uppgifter automatiskt av Trusted Shops GmbH och det går inte längre att göra koppling på individnivå.

Ytterligare personuppgifter överförs bara till Trusted Shops såvida du har samtyckt till detta, vi får skicka servicemejl enligt §7.3 UWG (tysk lag om illojal konkurrens) (se punkt 2.6.3), du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter slutförd beställning eller redan har registrerat dig för användningen. I detta fall gäller det avtal som slutits mellan dig och Trusted Shops.

När det gäller det gemensamma ansvar som vi och Trusted Shops GmbH har, ska du främst vända dig till Trusted Shops GmbH när det gäller dataskyddsfrågor och för att hävda dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifterna länkade i dataskyddsinformationen ovan. Oberoende av detta kan du emellertid alltid välja vilken personuppgiftsansvarig du vill vända dig till. Din förfrågan kommer vid behov att vidarebefordras till den andra personuppgiftsansvarige för svar.

3.2.3 Logistikföretag

För vår transport av varor till dig vidarebefordrar vi dina adress- och kontaktuppgifter till logistikföretag (t.ex. DHL), främst namn, ev. företagsnamn, samt postadress/utlämningsställe samt tillhörande adresstillägg. I samband med detta skickar vi vid behov länkar eller koder till dig för att spåra sändningen. För detta syfte vidarebefordrar vi ev. även din e-postadress till logistikföretagen, så att logistikföretaget kan kommunicera direkt med dig, t.ex. vid frågor om adress, överenskommelse om leveranstid, utlämningsställe osv. Därmed kan fel eller förseningar i leveransen minskas. Om du kontaktas direkt av logistikföretaget beror det på att du begärt motsvarande tjänst hos logistik- och transportföretaget och där godkänt denna användning. I andra leveransländer kan det komma att krävas extrauppgifter på grund av leveranstypen eller på grund av förhållanden där (t.ex. e-postadress eller telefonnummer) så att leverantören kan hitta eller nå dig. Det ser du i så fall i samband med att du anger adress. Rättslig grund för vidarebefordran är verkställandet av kontraktet med dig, artikel 6.1 b GDPR resp. vårt intresse av en så smidig, förseningsfri och bekväm leverans som möjligt, art. 6.1 f GDPR.

Om du skickar returförsändelser till oss erbjuder vi dig som en frivillig service (för att förenkla och för att spara pengar) att du kan generera porto och returetikett via vår webbplats. För att genera etiketten vidarebefordras du från vår webbplats till DHL:s returportal (naturligtvis kan du även beställa en sådan direkt hos ett logistikföretag). För att kunna ge dig bästa möjliga service vidarebefordrar vi nödvändiga personuppgifter från din beställning till DHL för att kunna skapa etiketten (dvs. ordernummer, postnummer, namn och adress samt e-postadress). Dessa uppgifter är nödvändiga för att etiketten ska kunna fyllas i korrekt, skickas till dig via e-post för utskrift och slutligen debiteras. Då blir det enklare för dig eftersom du inte behöver fylla i dessa uppgifter separat; detta är anledningen till att vi måste vidarebefordra uppgifterna till DHL (via ett säkert formulär). Vi ber dig gå in på vår webbplats innan du använder denna tjänst. Rättslig grund för vidarebefordran är verkställandet av en tjänst som du efterfrågat resp. utarbetandet av ett avtal mellan dig och logistikföretaget, artikel 6 (1) b i GDPR.

Behandlingen av uppgifterna hos logistikföretagen görs alltid av dem som egna personuppgiftsansvariga.

3.2.4 Ansökningar online

För att skapa en kandidatprofil behandlas dina ansökningsuppgifter av tjänsteföretaget Onlyfy, så som beskrivs i stycke 2.7.

Detta sker i syfte att inom ramen för en intresseavvägning värna om vårt och ditt övervägande legitima intresse i optimal och effektiv hantering av dina ansökningar i enlighet med art. 6 (1) f GDPR. Med hjälp av kandidatprofilen kan du inte bara se och hantera ansökan till oss, utan även andra ansökningar.

Mer information om Onlyfy hittar du här.

3.3 DATAÖVERFÖRING TILL TREDJELÄNDER

Vi överför delvis personuppgifter till mottagare som inte befinner sig i det omedelbara tillämpningsområdet för GDPR (”tredjeländer”). Om inte EU-kommissionen har beslutat att dessa länder erbjuder en tillräckligt hög skyddsnivå för dina personuppgifter måste vi antingen säkerställa att vi vidtar adekvata skyddsåtgärder och garantier för dina personuppgifter eller att ett av de lagstadgade undantagen gäller.

Som garantier i enlighet med artikel 46 punkt 2 c i GDPR använder vi regelbundet EU:s standardavtalsklausuler, som antagits av EU-kommissionen, med mottagare i tredjeländer som inte erkänns som säkra. I vissa länder finns det dock en fortsatt risk att dina uppgifter kan begäras ut av nationella myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte, utan att förutsättningarna är tydligt reglerade eller utan lämpliga möjligheter till rättsmedel. I den mån sådana risker föreligger, vilka anses vara olämpliga av de europeiska domstolarnas rättspraxis (t.ex. i vissa konstellationer när det gäller USA), kommer vi att vidta ytterligare skyddsåtgärder och avtal så långt det är möjligt. Mer information om tredjelandsöverföringar och i synnerhet en kopia av standardavtalsklausulerna hittar du i kontaktalternativen som nämns under punkt 8.

I vissa fall inhämtar vi också ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 49 punkt 1.1 a i GDPR för dataöverföringar till mottagare i osäkra tredjeländer. Det är t. ex. fallet om våra partner använder cookies eller jämförbar teknik på vår webbplats. Om du ger ditt samtycke, accepterar du riskerna som beskrivs ovan, särskilt utländska myndigheters tillgång till dina uppgifter, utan att ytterligare garantier har överenskommits eller ytterligare skyddsåtgärder har vidtagits.

4. Cookies och webbanalys

4.1 Vad är cookies?

För att vår webbplats ska vara så användarvänlig som möjligt och för att göra vår reklam ännu mer relevant för besökarna, använder vi och våra partner så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som sparas på en besökares dator. De tillåter att information bevaras under en viss tid och att besökarens dator kan identifieras. Detta görs dels genom att använda så kallade spårningspixlar som inte sparas på besökarens dator men som, precis som en cookie, kan hjälpa till med att identifiera datorn. Härefter avses med termen ”cookie” både cookies i tekniskt avseende och spårningspixlar samt liknande tekniska metoder.

Om du besöker vår webbplats för första gången visas en banner med en samtyckestext om cookies på din ingångssida. Om du klickar på att du accepterar cookies i bannern eller i våra cookieinställningar sparas ditt samtycke i din webbläsare, så att vi inte behöver visa denna information på varje ny sida. Om denna information saknas i din webbläsare (t.ex. om du tar bort webbhistoriken) visas den nästa gång du besöker vår webbplats.

Ditt samtycke till cookies omfattar även ditt samtycke till dataöverföring till tredjeländer och de därmed förbundna riskerna, särskilt utländska myndigheters tillgång till dina uppgifter (se punkt 3.3 för mer information).

4.2 Vilka cookies använder vi?

På denna webbplats använder vi fyra (4) olika cookieskategorier: Nödvändiga cookies behövs, eftersom vår webbplats skulle ha en begränsad funktion utan sådana. Dessutom använder vi valfria funktionella cookies samt analys- och marknadsföringscookies som vanligtvis kommer från tredjepartsleverantörer:

4.2.1 Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa runt på våra webbsidor och använda funktionerna där. De sparar exempelvis de produkter som du har lagt i din kundvagn eller hur din beställning fortskrider, eller så sparar de om du accepterar att cookies används samt ditt val i cookieinställningarna.

Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som kan användas i marknadsföringssyften och de sparar inte heller var någonstans på nätet du har surfat. Dessa cookies är sessionsspecifika och löper ut efter ditt besök på webbplatsen (sessionen), såvida inte respektive funktion kräver lagring utöver detta (t.ex. att cookieinställningen sparas).

Om denna cookiekategori skulle avaktiveras begränsas funktionerna på alla eller delar av webbsidorna. Det är därför inte möjligt att göra detta.

Den rättsliga grunden för användning av tekniskt nödvändiga cookies och behandling av dina uppgifter genom dessa cookies är att vi har ett legitimt intresse att visa dig funktionerna på vår webbplats och att göra dem tillgängliga för användning, artikel 6 (1) lit.(f) GDPR.

4.2.2 Funktionella cookies

Vi använder funktionella cookies för att förbättra och förenkla användningen och utförandet av vår webbplats och för att erbjuda dig ytterligare valfria funktioner.

För att du exempelvis ska kunna ladda webbplatsen snabbare använder vi teknik från RichRelevance Inc., 303 Second Street, Suite 350, San Francisco, CA 94107, USA.

Den rättsliga grunden för användningen av funktionella cookies och behandlingen av dina uppgifter av leverantören av dessa cookies är att du gett ditt medgivande till detta innan (artikel 6 (1) lit.(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande i cookieinställningarna. Dessa når du genom att klicka på länken nedan på webbplatsen.

4.2.3 Analyscookies

Analyscookies registrerar information om hur besökarna generellt använder en webbsida, som t.ex. vilka sidor de öppnar oftast och om de får felmeddelanden från webbsidor.

Dessa cookies samlar inte heller in uppgifter med vars hjälp besökarna kan identifieras. Uppgifterna som samlas in med dessa cookies kommer inte att slås samman med annan information om våra besökare. Alla uppgifter som samlats in med hjälp av dessa cookies syftar enbart till att förstå och förbättra funktionerna och servicen på webbsidan.

Den rättsliga grunden för användningen av alyscookies och behandlingen av dina uppgifter av leverantören av dessa cookies är att du gett ditt medgivande till detta innan (artikel 6 (1) lit.(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande i cookieinställningarna. Dessa når du genom att klicka på länken nedan på webbplatsen.

(1) Google Analytics

För att analysera våra webbplatser använder vi t.ex. Google Analytics - en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd, samt Google Tag Manager. Syftet med vår användning av detta verktyg är att möjliggöra analys av din användning på webbplatser och att använda statistik och rapporter som erhålls för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Google Analytics använder cookies, skript och lokal lagring för att få information om din användning av denna webbplats. Det rör sig om data om enheten/webbläsaren, IP-adresser och webbplatsaktiviteter. Din IP-adress registreras också för att säkerställa tjänstens säkerhet och för att ge oss, som webbplatsoperatör, information om respektive användares land, region eller plats (IP-platsbestämning). Informationen som erhålls om din användning av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. Ytterligare information om överföring av data till tredjeländer finns i vår integritetspolicy under punkt 3.3. Din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så snart Google får din IP-adress. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

Google kommer själva att använda denna information för att utvärdera användarnas användning av vårt online-erbjudande, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och för att förse oss med andra tjänster relaterade till användningen av detta online-erbjudande och internetanvändning. I samband med detta kan pseudonymiserade användarprofiler av användarna skapas utifrån de uppgifter som har behandlats. Dessutom kan Google också behandla informationen för sina egna ändamål.

För att integrera och driva Google Analytics använder vi även Google Tag Manager. Endast de anslutningsuppgifter som ändå överförs när anslutningen till vår webbplats upprättas kommer att behandlas. Någon analys görs inte.

Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in dina data på denna webbplats genom att klicka på den här länken [https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.

Vi använder även spårningsverktyget Google Signals över flera enheter som en del av Google Analytics. Om du har samtyckt till att ta emot personlig reklam i ditt Google-konto kommer Google att samla in information och data om din interaktion på Internet på olika enheter och länka den till ditt Google-konto genom att ställa in en cookie. Google skickar denna insamlade information till oss på ett anonymt och sammanfattat sätt, vilket gör det möjligt för oss att bland annat genomföra riktade marknadsföringsåtgärder. Vidare hjälper data oss att bättre skräddarsy våra tjänster och produkter efter våra användares önskemål och vanor, vilket gör att du får den bästa möjliga produktupplevelsen.

Du kan invända mot användningen av Google Signals genom att inaktivera personliga annonser i ditt Google-användarkonto.

Närmare information om användarvillkor och integritetspolicy finns under https://www.google.com/analytics/terms/se.html resp. under https://policies.google.com.

(2) Webtrekk Analytics
Dessutom använder vi Webtrekk Analytics, en produkt från Mapp Digital/Webtrekk GmbH, för att samla in statistiska uppgifter om användningen av detta webberbjudande och optimera erbjudandet på ett lämpligt sätt. Det är ett statistikprogram som anonymiserar användningen resp. registrerar den i pseudonymiserad form. Genom att använda Webtrekk får vi en pseudonymiserad analys av användarbeteenden där information som förmedlas av din webbläsare samlas in och utvärderas.

4.2.4 Marknadsföringscookiess

Marknadsföringscookies används för att kunna ge dig reklam som är mer riktad till dig och dina intressen. De syftar även till att begränsa hur ofta du ser samma annons, att mäta hur effektiv en reklamkampanj är och att förstå personernas beteende efter att de har sett en annons.

Dessa cookies placeras normalt ut av reklamnätverk med samtycke från webbsidans operatör (dvs. i detta fall av oss) på deras sidor. De identifierar att en användare har besökt en webbsida och vidarebefordrar denna information till andra, t.ex. till företag som sysslar med reklam eller anpassar reklamen själv så att den blir lämplig. Ofta är de knutna till en funktion på webbplatsen som tillhandahålls av detta företag. Vi använder därför dessa cookies för att skapa en förbindelse till sociala nätverk som sedan kan återanvända informationen om ditt besök för att ge dig riktad reklam på andra webbsidor. Dessa sociala nätverk ställer även information om ditt besök till förfogande för de reklamnätverk som vi använder, så att vi senare, utifrån ditt surfbeteende, kan presentera exakt den reklam som verkligen kan komma att intressera dig. Uppgifterna som samlas in med dessa cookies kommer inte heller att slås samman med annan information om våra besökare.

Den rättsliga grunden för att marknadsföringscookies används och för att leverantören av dessa cookies hanterar dina uppgifter är att du gett ditt medgivande till detta innan (artikel 6 (1) lit.(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande i cookieinställningarna. Dessa når du genom att klicka på länken nedan på webbplatsen.

4.2.5 Användning av Google Ads med remarketing och konverteringsspårning

(1) Vi använder Google Ads för att marknadsföra våra produkter med hjälp av annonser. När du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Ads en cookie på din enhet. Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att vidarebefordra din pseudonymiserade e-postadress till Google i en lista för att kunna använda Google Ads (”kundmatchning”).

(2) Annonsmaterialet levereras av Google via så kallade "annonsservrar". För att göra detta använder vi och andra webbplatser så kallade annonsserver-cookies, som kan användas för att mäta vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick från användare. Vi kan få information om hur framgångsrika våra annonskampanjer är via Google Ads-cookies som lagras på vår webbplats. Dessa cookies är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas ett unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konverteringar efter visning) och opt-out-information (markerar att en användare inte vill få fler meddelanden).

(3) De cookies som ställts in av Google gör att Google kan känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som lagras på deras dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Ads-kund tilldelas en egen cookie, så cookies kan inte spåras via andra Ads-kunders webbplatser. Genom att integrera Google Ads får Google informationen om att du har besökt den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på någon av våra annonser. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören tar reda på och sparar din IP-adress.

(4) På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi samlar inte själva in personuppgifter i de nämnda annonseringarna, utan ger endast Google möjlighet att samla in uppgifterna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google som ger information om vilka annonser som klickats på, hur ofta och till vilka priser. Vi tar inte emot några ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användaren baserat på denna information.

(5) I samband med Google Ads använder vi även alternativet "Googles konverteringsspårning". Detta är en process som gör att vi kan kontrollera hur framgångsrika våra annonskampanjer är. För detta ändamål är annonserna försedda med en teknisk säkerhetsåtgärd, till exempel ett ID, med vilket vi kan avgöra hur en användare interagerar efter att ha klickat på annonsen och om någon av våra tjänster faktiskt används. Detta ger oss statistisk information om det totala antalet läsare av våra annonser, vilka annonser som är särskilt populära och vid behov ytterligare information om konsekvenserna av annonsen.

(6) Vi använder även Google Ads tillsammans med tilläggsapplikationen "Google Remarketing". Denna process gör det möjligt för oss att skapa annonser baserat på befintlig information om dig och att vända oss till dig igen när du fortsätter att använda internet. Detta görs med hjälp av cookies som ställs in när du besöker våra erbjudanden (vanligtvis genom cookies), via vilka ditt användningsbeteende när du besöker olika webbplatser registreras av Google och utvärderas i pseudonymiserad form. Google kombinerar inte, enligt sina egna uttalanden, de uppgifter som samlas in som en del av remarketing med dina personuppgifter, som kan lagras av Google.

(7) Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling av dina uppgifter är alltid artikel 6.1.1. a i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. integrationen av Google Ads-applikationerna sker endast med ditt uttryckliga samtycke via vår samtyckeshanterare eller efter ditt uttryckliga samtycke inom ramen för ditt kundkonto.

(8) Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att detta påverkar tillåtligheten av behandlingen fram till återkallelsen. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke är via vår samtyckeshanterare, om du är inloggad på ditt kundkonto, eller via följande funktioner:

a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed, i synnerhet motsägande av tredjepartscookies innebär det att du inte kommer att få några annonser från tredjepartsleverantörer,

b) genom att inaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i den självreglerande kampanjen "Om annonser" via länken www.aboutads.info/choices raderas denna inställning om du tar bort dina cookies,

c) genom att permanent avaktivera cookies i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken www.google.com/settings/ads/plugin.

Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktionerna i detta erbjudande till fullo.

(9) Ytterligare information om dataskydd hos Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=se

4.3 Lista över funktionella cookies; analys- och marknadsföringscookies

Här kan du hämta listan på de cookies som vi använder och de leverantörer som med hjälp av cookies får personaliserade uppgifter om dig samt dessa cookies varaktighet. I listan kan du hitta mer information om de enskilda leverantörerna och cookies.

Om du istället skulle vilja få mer information om dessa cookies av oss, vänligen använd kontaktuppgifterna under siffra 8.

4.4 Hur kann jag ge eller återkalla mitt samtycke till cookies?

Om du besöker vår webbplats för första gången visas information om dataskydd på din ingångssida och en text om samtycke till valfria cookies. Genom att klicka på "Välj alla" på ingångssidan eller i de enskilda kategorierna (funktionella cookies, analys- och marknadsföringscookies) under ”Cookieinställningar" i menyn, samtycker du till att dessa cookies används. Du kan när som helst ändra och rätta dessa inställningar i cookieinställningarna som du når genom att klicka på länken nedan på webbplatsen.

Du kan förhindra andvändning av alla cookies genom att göra motsvarande inställningar för cookies i din webbläsare. Vi ber dig dock observera att de olika funktionerna på våra webbplatser kommer att begränsas, ifall även tekniskt nödvändiga cookies blockeras. Slutligen kan du t.ex. läsa mer om cookies och de enskilda leverantörerna på webbplatsen www.youronlinechoices.com. Där har du även möjlighet att invända mot användningsbaserad onlinereklam via enskilda eller alla verktyg.

5. SOCIALA NÄTVERK

Vi använder länkning till andra internetsidor från oss för tredje parts webbplatser, t.ex. på sociala mediekanaler som Facebook, Twitter, Youtube eller Pinterest.

Vår närvaro på sociala medienätverk och -plattformar hjälper oss att ha en förbättrad, aktiv kommunikation med våra kunder och intressenter. Där informerar vi om våra produkter och specialkampanjer.

För mer detaljerad information om aktörernas behandling av data på sina webbplatser samt kontaktuppgifter, dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda ditt privatliv, hänvisar vi dig till aktörernas integritetspolicy som länkas nedan under punkt 5.1. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du även kontakta oss.

5.1 DELA INNEHÅLL PÅ SOCIALA NÄTVERK

Om du vill dela en av våra webbplatser på ett socialt nätverk (t.ex. Facebook eller Twitter) kan du klicka på en av våra ”dela”-knappar. När du har klickat på ”dela”-knappen kommer du att skickas vidare till respektive socialt nätverk (t.ex. Facebook eller Twitter). För att dela en av våra webbplatser måste du logga in på det sociala nätverket.

Dessutom ger vi dig länkar till våra nätverkssidor på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Genom att klicka på länkarna hamnar du direkt på respektive sociala medienätverk.

Dessa tredje parter är ensamt ansvariga för behandlingen av data på det sociala nätverkets webbplats och deras integritetspolicyer gäller (Facebook: https://se-se.facebook.com/policy.php; Instagram: https://se-se.facebook.com/help/instagram/155833707900388; Twitter: https://twitter.com/de/privacy; Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy).

5.2 YOUTUBE-VIDEOR / Podcasts

Vi använder plattformen youtube.com för att lägga upp våra egna videor och podcasts och göra dem offentligt tillgängliga. Youtube är en webbplats från en tredje part som inte är kopplad till oss, nämligen Youtube LLC.

På vissa av våra internetsidor har vi även integrerat sparade videor direkt från Youtube. En del av webbläsarens fönster visar det integrerade innehållet från Youtubes internetsida. Youtube-videorna kan endast startas genom att du klickar på dem. Denna teknik kallas även för ”framing”.

Det integrerade Youtube-innehållet sker endast i det ”utökade sekretessläget”. Youtube tillhandahåller detta själv och säkerställer på så vis att Youtube inte sparar cookies på din enhet. När du startar en Youtube-video i ett nytt fönster överförs dock din IP-adress samt ytterligare information från din webbläsare, i synnerhet vilka av våra internetsidor du har besökt. Mer information om Youtubes databehandling hittar du i integritetspolicyerna från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, under: https://policies.google.com/privacy.

Uppgifterna som samlas in behandlas pseudonymiserat så att vi inte kan dra några slutsatser om en användares identitet. Däremot lagrar och behandlar Meta data som möjliggör en koppling till din användarprofil och gör det möjligt för Meta att använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål i enlighet med Metas integritetspolicy. Därmed kan Meta och dess partners visa annonser både inom och utanför Meta-produkter.

För dessa ändamål kan en cookie lagras på din dator, ett JavaScript köras samt åtkomst till din enhet erhållas med hjälp av annan teknik. Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi även att överföra din pseudonymiserade e-postadress till Meta för att analysera din användning av vår webbplats och visa dig individuell reklam och erbjudanden (”Meta-kundlistor”).

Meta använder även insamlade händelsedata för sina egna syften, i synnerhet för skydd och säkerhet för Metas produkter, för forsknings- och utvecklingsändamål och för att upprätthålla produkternas integritet och förbättra dem. Mer information finns i Metas dataskydds-villkor och direktiv.

Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling av dina uppgifter är alltid artikel 6.1. 1.a i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. Meta-pixeln integreras endast med ditt uttryckliga samtycke via vår samtyckeshanterare eller till Meta-kundlistorna inom ditt kundkonto.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Meta-pixeln för framtiden via vår samtyckeshanterare och ditt samtycke till att dela Meta-kundlistor via ditt kundkonto. Om du har ett Facebook- eller Instagram-konto kan du även avaktivera den anpassade marknadsföringen under inställningarna för användningsbaserad reklam.

5.3 FACEBOOK FANSIDA / META PLATTFORMAR

På Facebook har vi en fansida där vi informerar om våra produkter och kampanjer. Den hittar du på: https://www.facebook.com/bergfreunde. Data om besökare på vår fansida samlas in och behandlas för olika syften.

För det första skapar Facebook utifrån data om användningen av fansidan anonymiserade utvärderingar som vi får tillsänt oss för att kunna förbättra vårt utbud. Denna utvärdering, kallad ”Insights”, utförs med gemensamt ansvar mellan Facebook och oss. Grunden för detta är ett avtal mellan gemensamt personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 i GDPR, som du hittar här. I enlighet med detta är den primärt personuppgiftsansvariga för databehandlingen och efterlevnad av berörda personers rättigheter, i synnerhet till information, radering eller invändning, Facebook Ireland Ltd. Mer information om Facebook Irelands databehandling för Insights samt om hur du hävdar dina rättigheter som berörd person hittar du här.

Vi använder ”Meta-pixlar” från Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland på vår webbplats för att analysera hur vår webbplats generellt används och se hur effektiv vår marknadsföring är. Vi använder även Meta-pixlar för att visa dig personligt anpassad reklam på Metas sociala nätverk, t.ex. Facebook och Instagram, baserat på ditt intresse för våra produkter. Genom att aktivera Meta-pixeln kan Meta följa och logga ditt beteende, t.ex. köp av en produkt, på alla plattformar. Genom att analysera de insamlade uppgifterna kan vi optimera vår marknadsföring och anpassa den bättre till dig och dina intressen i framtiden.

5.4 PODCASTPLATTFORMAR

Vi använder podcastplattformar (för närvarande Apple Podcast och Spotify) för att skapa och tillhandahålla egna podcasts offentligt. Vid podcastplattformar rör det sig om tjänster från tredje part som inte hör ihop med oss (för Apple Podcast rör det sig om en tjänst från Apple Inc., för Spotify rör det sig om en tjänst från Spotify AB).

För personuppgiftsbehandlingen genom dessa plattformar, som sker utöver tekniskt tillhandahållande av podcasten av oss (jfr. punkt 2.9), är endast dessa tredje parter ansvariga och därmed gäller deras personuppgiftsbestämmelser (se för Apple: https://www.apple.com/se/legal/privacy/; Spotify: https://www.spotify.com/se/legal/privacy-policy/).

6. Säkerhet

Vi och våra tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de av dina personuppgifter som vi hanterar mot slumpmässig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst av obehöriga personer. Vår databearbetning och våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande så att de följer den tekniska utvecklingen.

Vid överföringen av dina personuppgifter till oss görs en kryptering via Secure Socket Layer (SSL). Personuppgifter som utbyts mellan dig och oss eller andra deltagande företag överförs alltid via krypterade förbindelser som motsvarar den aktuella tekniska nivån.

Våra medarbetare och de leverantörer som fått i uppdrag att utföra tjänsterna har naturligtvis tystnadsplikt.

7. Din rätt till information, korrigering, spärrning eller borttagning

Alla fysiska personer vars personuppgifter vi hanterar har principiellt (dvs. beroende på de rådande förutsättningarna) följande rättigheter gentemot oss:

 • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter informerar vi dig gärna när som helst och kostnadsfritt om uppgifter som sparats om din person (artikel 15 i GDPR).
 • Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter (artikel 16 i GDPR).
 • Du har rätt att spärra/begränsa bearbetningen eller radera personuppgifter som inte längre behövs eller som sparats på grund av lagstadgade skyldigheter (artikel 17, 18 i GDPR).
 • Du har rätt att överföra uppgifterna i ett strukturerat, vanligt format som kan läsas av en dator, om du har delgett oss uppgifterna på grund av ett samtycke eller på grund av ett avtal mellan oss och dig (artikel 20 i GDPR).
 • Du har alltid rätt att göra invändningar mot att dina uppgifter används för direktreklam (artikel 21 stycke 2 och 3 i GDPR).
 • Du har rätt att göra invändningar vid en bearbetning utifrån ett berättigat intresse, där vi dock kan redogöra för våra tvingande skäl för detta (artikel 21 stycke 1 i GDPR). Vi har visat ovan när du har denna rätt.
 • Om du har gett ditt samtycke till att uppgifter behandlas kan du när som helst återkalla detta med verkan framåt i tiden, dvs. databehandlingens lagenlighet fram till tidpunkten för återkallandet berörs inte. När du har gjort ett återkallande av ett samtycke kan du eventuellt inte använda våra tjänster längre.

Angående ditt ärende kan du skriva ett brev (ämne: dataskydd) eller skicka ett mejl till de kontaktuppgifter som anges under siffra 8. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din identitet så att dina personuppgifter inte sprids till obehöriga personer.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

8. Datatillsynsman

Vår datatillsynsman är:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Kontakt: Ostengasse 14, D-93047 Regensburg

datenschutz@bergfreunde.de

9. Ändringar

Då och då måste vi anpassa innehållet i den föreliggande integritetspolicyn. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra denna. Vi offentliggör även den ändrade versionen av integritetspolicyn på denna plats. Om du besöker oss igen bör du därför läsa igenom integritetspolicyn igen.


Version: Juli 2024