Användarvillkor för bilduppladdning

Kundernas åsikt är mycket viktig för bergfreunde.de/Bergfreunde GmbH (i det följande ”Bergfreunde”). Därför finns möjligheten för kunderna (i det följande ”användare”) att i stor utsträckning uttala sig i alla ärenden och om Bergfreundes prestationer, eventuellt genom att lämna produktutvärderingar. Inom ramen för detta finns möjlighet för användaren att ställa informationsmaterial till förfogande för Bergfreunde, framför allt fotografier, förslagsvis av produkter.

För förfogandeställande av sådant informationsmaterial gäller följande användarvillkor:

1. Varje användare som via Bergfreundes webbsida ställer data eller filer (fotografier, bilder, övriga presentationer och texter) ( i det följande ”innehåll”) till förfogande, överför härmed till Bergfreunde rättigheten, för den tid som den lagliga upphovsrätten består, till detta innehåll för kommunikationsändamål, åsiktsyttringar, i synnerhet för lämnande av produktutvärderingar samt för ändamål som avser syftet med Bergfreundes webbsidor att mångfaldiga, bearbeta och offentliggöra innehåll resp. att tredje part, som utses av Bergfreunde, får använda innehållet i förekommande fall.

2. Om, inom ramen för förutnämnt innehåll, användaren själv som person är avbildad, tillåter denne härmed Bergfreunde att dessa bilder visas offentligt för kommunikationsändamål, åsiktsyttringar, i synnerhet för lämnande av produktutvärderingar samt för ändamål som omfattar syftet med Bergfreundes webbsidor.

3. Användaren får som princip inte skada tredje parts rättigheter, i synnerhet upphovsrättigheter och därmed sammanhängande rättigheter, varumärkes- och patenträttigheter samt övriga egendomsrättigheter och personliga rättigheter. Om lagringsplats ställs till förfogande för användaren, får denne inte ladda upp olagligt innehåll och sådant som bryter mot lagar eller myndighetsbestämmelser respektive tredje parts rättigheter. I synnerhet får innehåll inte användas som

  • a. bryter mot kommersiella skyddsrättigheter (exempelvis varumärkes-, patent-, nyttjande- och bruksmönsterrättigheter), upphovsrättigheter och därmed sammanhängande rättigheter samt övriga rättigheter (såsom rättigheten till den egna bilden, namnrättigheter och personliga rättigheter;
  • b. är av pornografiskt slag och olämplig för ungdomar;
  • c. innehåller propagandaartiklar och produkter som bär märkning med lagstridiga organisationer

Ansvar för innehåll, frigivande och radering

1. I den mån användaren överlämnar innehåll till Bergfreunde, bär denne ansvaret för det innehållet. Respektive användare har i synnerhet ansvaret för att innehållet inte är lagstridigt och att det inte skadar tredje part, i synnerhet avser detta varumärkes-, konkurrens- och upphovsrättigheter eller personliga rättigheter.

2. Bergfreunde kontrollerar inte om tillhandhållet innehåll hos tredje part i förekommande fall kränker rättigheter hos annan tredje part. I den utsträckning Bergfreunde har kännedom om lagstridigt innehåll, raderar Bergfreunde omgående aktuellt innehåll.

3. Användaren har inga anspråkskrav på Bergfreunde och dess medarbetare som andra användare eller tredje part gör gällande gentemot Bergfreunde på grund av kränkning av dessas rättigheter genom de av användaren resp. det till Bergfreundes internetdatabank överfört resp. där tillhandahållet innehåll. Detta innefattar även de kostnader som ett rimligt rättsförfarande i nivån för laglig ersättning, och därmed förbundna utlägg, utgör. För det ändamålet ska användaren erlägga ett rimligt förskott till Bergfreunde. Detta gäller inte om lagöverträdelsen inte ska företrädas av användaren.

€ 5 direkt
Till din nästa order
Nej, tack.