Dataskydd

Vi tar reglerna för dataskydd på stort allvar och vill säkerställa att din privat sfär alltid är skyddad när du utnyttjar våra erbjudanden. I följande dataskyddsdeklaration vill informera om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Åtkomstdata utan identifiering av enskilda individer

För att förbättra funktionaliteten på vår webbplats, inhämtar vi in och sparar vissa åtkomstuppgifter men utan identifiering av enskilda individer. Så snart du begär en fil från vår webbplats, inhämtas standardmässigt åtkomstdata in och sparas.

Denna datapost består bland annat av:

 • sidan från vilken filen begärs,
 • filnamnet,
 • datum och klockslag för begäran,
 • uppehållstid,
 • överförd datamängd,
 • åtkomststatus (d.v.s. om filen överfördes eller möjligen inte hittades osv.)
 • IP-adressen till den dator varifrån förfrågan kommer,
 • beskrivning av typ eller version av använd webbläsare,
 • installerat operativsystem och inställd upplösning.

Dessa datauppgifter används internt för statistiska ändamål samt för teknisk administration för att utvärdera webbplatsens funktionalitet; vidarebefordran till tredje part sker inte, inte heller i utdrag. Dessa anonyma data sparas efter att ha skiljts från de personrelaterade dataposterna och under inga omständigheter kopplas de ihop med de personrelaterade datauppgifterna; därför går det inte att dra nåra slutsatser om enskilda personer.

2. Inhämtning och lagrande av personrelaterade data

Personrelaterade uppgifter inhämtas av oss endast när du uppger dessa frivilligt. Under pågående beställningsprocess eller när du öppnar ett kundkonto, inhämtas framför allt följande personrelaterade uppgifter: Tilltalsform, namn, adress, mejladress, telefonnummer. Dessutom inhämtas, i samband med en beställning, betalningsinformation som bankuppgifter eller kreditkortsnummer.

När du anmäler för prenumeration av vårt nyhetsbrev inhämtas följande personrelaterade uppgifter: Din mejladress.

De av dig uppgivna personrelaterade uppgifterna (tilltalsform, namn, adress, mejladress, telefonnummer, bankuppgifter, kreditkortsnummer) sparas enlig lag och i enlighet med bestämmelserna i BDSG (tyska dataskyddslagen) och TMG (tyska telemedialagen). Givetvis behandlas datauppgifterna konfidentiellt

3. Användning av personrelaterade data

Dina personrelaterade uppgifter används endast för att hantera beställningar, om du inte ger ditt specifika godkännande för något annat ändamål. För själva leveransen av varan krävs dock att vi lämnar ut dina adressuppgifter till transportutövaren. Denne är dock skyldig att behandla uppgifterna konfidentiellt och uteslutande för leveransändamålet. För betalningsadministrationen lämnas dina betalningsuppgifter ut till det kreditinstitut som har fått i uppgift att sköta aktuell betalning. Därutöver sker ingen utlämning av personrelaterade kunduppgifter till tredje part. Vi är dock förpliktigade att i enstaka fall lämna ut dina uppgifter till behöriga myndigheter i den mån dessa uppgifter krävs för att fullgöra lagstadgade befogenheter (t.ex. i samband med straffrättsliga åtgärder).

Utan ditt medgivande använder vi inte de inhämtade uppgifterna i marknadsföringssyfte och/eller för marknads- eller åsiktsundersökningar.

4. Nyhetsbrev

Genom att beställa vårt nyhetsbrev förklarar du dig införstådd med att vi använder din mejladress för egna reklamändamål. Ditt godkännande för lagring och användning av din mejladress för att skicka nyhetsbrevet kan närsomhelst återkallas och ska gälla framledes; detta görs t.ex. genom att skicka ett mejl till : service@bergfreunde.se eller genom att avbeställa nyhetsbrevet.

Tillåtelse att skicka nyhetsbrevet: "Prenumerera på Bergfreunde-Newsletter (du kan närsomhelst avbeställa nyhetsbrevet)".

5. Cookies

Denna säljsida använder sig av cookies för att underlätta användningen av webbplatsen. Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på din dator. Om du går in på aktuell sida igen, möjliggör dessa cookies att din dator känns igen. Detta medför t.ex. att de av dig en gång ifyllda uppgifterna hämtas upp igen nästa gång du börjar fylla i beställningsblanketten. Oftast använder vi cookies som automatiskt raderas från din hårddisk när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies stannar kvar i din dator och medför att vi känner igen din dator vid nästa besök (s.k. permanenta cookies). Du kan närsomhelst ändra hanteringen av cookies i dina webbläsarinställningar genom att välja funktionen "Tillåt inga cookies". Vi vill dock påpeka att vår webbplats då eventuellt inte kan användas fullt ut om det alternativet väljs.

6. Upplysningar, rättelse och borttagning

Du kan närsomhelst utan kostnad begära upplysningar om vilka uppgifter som finns sparade om dig. I förekommande fall har du även rätt att få uppgifterna rättade, spärrade eller borttagna. I den mån borttagning står i strid med lagstadgade eller avtalsenliga lagringsskyldigheter, kommer vi att spärra uppgifterna.

Vi kommer att, utan kostnad, på begäran närsomhelst lämna ut fullständiga upplysningar om de om dig eller ditt företag sparade dataposterna, rätta uppgifterna, spärra eller radera dem samt gärna svara på frågor gällande inhämtning, lagring och användning av uppgifterna. Vänd dig i ärenden som avser dataskydd till följande ansvariga instans:

Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Nils Gustke
+49(0)561 78968-68
gustke@gfp24.de

7. Kreditupplysningar

I den mån vi hamnar i situationer där vi utför vår tjänst innan vi får betalt (förskottstjänst), t.ex. vid köp mot faktura, inhämtar vi för tillvaratagande av våra berättigade intressen i förekommande fall en kreditupplysning, baserad på matematisk-statiskt förfarande från

 • Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien
 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, D-80939 München
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, A-1120 Wien
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden
 • Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich
 • ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, A-1230 Wien
 • payolution GmbH, Am Euro Platz 2, A-1120 Wien

. För detta ändamål lämnar vi ut ditt namn och din adress till någon av ovannämnda kreditupplysningsföretag och använder den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsbortfall och för ett välavvägt beslut gällande erbjudet betalningsalternativ.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (score-värden) som beräknas i enlighet med vetenskapligt erkända matematisk-statistiska förfaranden och där bland annat adressuppgifter beaktas. Dina skyddsvärda tillgångar skyddas genom de lagstadgade bestämmelserna. Du kan närsomhelst undanbe dig denna form av kontroll som ska gälla framledes. Detta kan ha till följd att vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ.

8. Datasäkerhet

Eftersom säkerheten vid hanteringen av dina datauppgifter är vikig för oss, skickas personliga uppgifter över en säker SSL-förbindelse. När personliga uppgifter inhämtas sker dataöverföringen krypterad och under användning av ett SSL-förfarande. Dina personrelaterade uppgifter överförs sedan krypterat medelst 256-bit-SSL över internet. Med SSL-krypteringen skyddas din personliga uppgifter mot främmande åtkomst. SSL (Secure Socket Layer) är ett protokoll för kryptering på internet som ger extra hög säkerhet vid dataöverföring.

Dessutom säkrar vi vår webbplats och övriga system mot förlust, åtkomst, ändring eller spridande av dina datauppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Trots regelbundna kontroller är det inte möjligt att skapa ett komplett skydd mot alla faror.

9. Webbanalyser och retargeting

9.1 Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler som sparas på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbplatsen.

De via denna cookie skapade informationen om din användning av webbplatsen skickas som regel till en server hos Google i USA och sparas där. I det fall att IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer dock din IP-adress dessförinnan att kortas ner av Google inom medlemsstater i EU eller i andra avtalsländer inom ramen för överenskommelsen för det europeiska, ekonomiska området. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas ner där. Vi vill påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med extensionen "_anonymizeIp()" och att IP-adresserna därmed bearbetas endast i nedkortat skick; detta för att personrelaterad identifiering ska vara utesluten.

På uppdrag av ansvarig för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter kring webbplatsaktiviteter och för att ta fram andra, i samband med webbplatsanvändningen och internetanvändningen, sammanhängande tjänster som berör webbansvarig. Den, inom ramen för Google Analytics, från din webbläsare överförda IP-adressen sammankopplas inte med andra datauppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom en lämplig inställning i din webbläsarprogramvara; vi vill dock påpeka att du i förekommande fall då inte kan utnyttja webbplatsens samtliga funktioner fullt ut.

Du kan dessutom förhindra att de genom aktuell cookie skapade och för din användning av de med webbplatsen sammanhängande uppgifterna (inkl. din IP-adress) skickas till Google samt att dessa uppgifter bearbetas av Google; detta genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Närmare information om användarvillkor och dataskydd finns under http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. under https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi vill informera om att på den webbsidan har Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp();" för att garantera en anonym registrering av IP-adresser (s.k. IP masking).

9.2. Användning av Google Inc:s remarketingfunktion.

På vår webbplats använder vi den så kallade remarketingfunktionen från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Funktionen möjliggör riktad reklam på webbplatser som ingår i Googles Partner-nätverk till användare som tidigare besökt vår webbplats. Om användaren senare besöker andra webbplatser i Google Display-nätverket kan anpassade, intresserelaterade annonser visas. Dessa annonser visas med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator. Med hjälp av dessa textfiler registreras anonymiserade, men inte personrelaterade uppgifter, om användningen av webbsidan.

Du kan permanent välja bort cookies från Google genom att klicka på följande länk och där hämta och installera plugin-programmet: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativt kan du välja bort cookies från tredje part genom att gå till webbsidan för initiativet för nätverksannonsering (Network Advertising Initiative) under http://www.networkadvertising.org/choices/. Där får du mer information om hur du väljer bort cookies.

Art, omfattning, syfte för insamling, användning samt vidare bearbetning och användning av data från Googles sida och rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av användarens privatsfär framgår av Googles integritetsmeddelande under http://www.google.com/privacy/ads/.

9.3. Retargeting

På samma sätt som när det gäller Google Analytics inhämtas på denna webbplats data med hjälp av följande tjänster:

 • Criteo, en webbanalystjänst från leverantören Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike.
 • Sociomantic, en webbanalystjänst från sociomantic labs GmbH, Münzstrasse 19, 10178 Berlin, Tyskland.

På basis av de med dessa webbanalystjänster inhämtade och sparade uppgifter skapas genom användning av pseudonymer användningsprofiler. Dessa webbanalystjänster analyserar med hjälp av algoritmer surfbeteendet och kan därefter visa riktade produktrekommendationer, i form av personliga reklambannrar på andra webbsidor (s.k. publishers). Inte i något fall används dessa uppgifter för att identifiera besökaren på denna webbsida. Du kan närsomhelst undanbe dig datainhämtning och -lagring med syfte att göra webbanalyser, med giltighet framledes, genom att följa respektive instruktioner på följande webbplatser:

 • Criteo: http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie
 • Sociomantic: https://www.sociomantic.com/privacy/de/#opt-out-header

9.4. Analystjänst Webtrekk

Vår webbplats använder tjänster tillhandahållna av Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ("Webtrekk") för insamling av data om användningen av vår webbplats. För att göra detta används en cookie som möjliggör insamling, lagring och analys av användningsdata med hjälp av Webtrekk GmbH. Insamlingen sker med hjälp av en pixel som finns inbäddad på alla webbplatser. Följande data samlas in:

 • Request (namn på den begärda filen)
 • Typ/version av webbläsare (t.ex.: Firefox 57.0.3)
 • Webbläsarspråk (t.ex.: svenska)
 • Använt operativsystem (t.ex.: Windows 10)
 • Upplösning i webbläsarfönstret
 • Skärmupplösning
 • Aktivering av JavaScript
 • Java på/av
 • Cookies på/av
 • Färgdjup
 • Referrer URL (den dessförinnan besökta webbplatsen)
 • Avkortad IP-adress för geografisk identifiering
 • Åtkomsttidpunkt
 • Klick
 • Ev. beställningsvärde
 • Ev. formulärinnehåll (vid fritextfält, t.ex. namn och lösenord, överförs endast "ifyllt" eller "inte ifyllt")

Insamlade användningsdata avidentifieras genom en motsvarande avkortning av IP-adressen. Detta gör att det inte är möjligt att härleda data till en specifik användare.

För att avaktivera Webtrekk och undvika insamling av användningsdata krävs användning av en cookie (som heter "webTrekkOptOut"). Vid användning av denna cookie samlas användningsdata inte in. Denna kan du hämta genom att klicka på följande länk:

» Förhindra att Bergfreunde.se samlar in data med hjälp av Webtrekk

Karaktär, omfattning, insamlingens ändamål, användning samt vidare behandling och användning av data från Webtrekks sida samt rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av användarens integritet framgår av Webtrekks integritetsmeddelande.

10. Sociala insticksprogram (plugins) Facebook/Twitter

På vår internetdomän finns sociala insticksprogram för de externa, sociala nätverken Facebook och Twitter integrerade.

10.1. Facebook

Från Facebook använder vi "Gilla mig"-knappen, "Dela"-knappen och sociala insticksprogram ("Social Plugins"). Dessa insticksprogram handhas av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Detta syns på respektive logotyp från Facebook. Ytterligare information om de sociala insticksprogrammen från Facebook kan erhållas på följande internetadress https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När en besökare anropar en sida i vår internetdomän, som innehåller ett sådant insticksprogram, etableras en koppling mellan besökarens webbläsare och Facebooks servrar. Facebook erhåller och sparar uppgifter (bl.a. IP-adress och cookie-ID) som möjliggör för Facebook att identifiera vilken sida av vår internetnärvaro som besökaren öppnade. Detta gäller oavsett om en Facebook plugin aktiveras eller inte. När besökaren aktiverar en Facebook plugin resp. lämnar en kommentar, skickas respektive information till Facebook i USA och sparas där. Om besökaren samtidigt är inloggad på sitt personlig Facebook-konto, kan de vidarebefordrade uppgifterna tilldelas det konkreta kontot. Facebook använder cookies för detta – både för registrerade och för icke registrerade användare.

Typ, omfattning, syfte med datainhämtning samt Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt rättigheterna och inställningsmöjligheterna för skydd av användarens privata sfär, finns att läsa i Facebooks dataskyddsbestämmelser (https://www.facebook.com/about/privacy). I övrigt är de exakta databearbetningsprocesserna resp. lagringstiderna och ändamålen oklara.

På denna webbplats använder vi kommunikationsverktyget "Conversion Tracking Pixel" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). För att göra detta har vi lagt in så kallade Facebook-pixlar på vår webbplats. Så snart du har sett eller klickat på en Facebook-reklamannons, markeras du som besökare på vår webbplats. Vi kan därefter spåra dina åtgärder på vår webbplats. De uppgifter som vi registrerar på detta sätt förblir anonymiserade för oss. Det betyder att vi inte kan se personliga uppgifter för enskilda användare eller härleda åtgärder till en specifik person. Uppgifterna som inhämtas används uteslutande för att möjliggöra analys av Facebook-reklamannonser för statistiska ändamål respektive för marknadsundersökningar. Dock lagras och bearbetas de insamlade uppgifterna av Facebook som kan koppla dem till din Facebook-profil. Facebook kan sedan använda uppgifterna i enlighet med Facebooks sekretesspolicy (https//www.facebook.com/about/privacy/). Via dina inställningar i din Facebook-profil kan du tillåta eller förbjuda Facebook liksom dess partners att visa reklamannonser på och utanför Facebook.

Här kan du frånsäga dig användning av Conversion Tracking Pixel på Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

10.2. Twitter

Från Twitter använder vi Twitter-knappen. Detta insticksprogram handhas av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Detta syns på respektive logotyp från Twitter. Ytterligare information om de sociala insticksprogrammen från Twitter kan erhållas på följande internetadress https://dev.twitter.com/web/overview.

När en besökare anropar en sida i vår internetdomän, som innehåller ett sådant insticksprogram, etableras en koppling mellan besökarens webbläsare och Twitters servrar. Twitter erhåller och sparar uppgifter (bl.a. IP-adress) som möjliggör för Twitter att identifiera vilken sida av vår internetnärvaro som besökaren öppnade. Detta gäller oavsett om en Twitter plugin aktiveras eller inte. När besökaren aktiverar en Twitter-knapp skickas respektive information till Twitter i USA och sparas där. Om besökaren samtidigt är inloggad på sitt personlig Twitter-konto, kan de vidarebefordrade uppgifterna tilldelas det konkreta kontot.

Typ, omfattning, syfte med datainhämtning samt Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt rättigheterna och inställningsmöjligheterna för skydd av användarens privata sfär, finns att läsa i Twitters dataskyddsbestämmelser (http://twitter.com/privacy).

€ 5 direkt
Till din nästa order
Nej, tack.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies.